Forside » Nyheder » 2018 » 2018-04 » Kortlægning peger på behov for fælles tilgang til forebyggelse af ekstremisme

Kortlægning peger på behov for fælles tilgang til forebyggelse af ekstremisme

Forståelsen af, hvornår en sag handler om ekstremisme, varierer fra kommune til kommune. Inden for de sidste tre år har otte ud af ti kommuner håndteret sager med bekymring om ekstremisme. Og knap en tredjedel af kommunerne har ikke nogen klar strategi eller handlingsplan for, hvad de skal gøre, når de modtager henvendelser med bekymringer om ekstremisme.

Det er nogle af konklusionerne i kortlægningen af kommunernes indsats med at forebygge ekstremisme, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Rambøll har foretaget.

Læs hele kortlægningen her (pdf) (nyt vindue).

Der er behov for en fælles tilgang på tværs af kommuner til arbejdet med at forebygge ekstremisme. Derfor har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udviklet tre værktøjer, der skal styrke det forebyggende arbejde.

Blandt værktøjerne er et nationalt koncept for kommunale handlingsplaner. Konceptet skal hjælpe kommuner med at udvikle og implementere faste procedurer for, hvordan de håndterer bekymringshenvendelser, hvordan de handler i akutte situationer, og hvordan de bedst forankrer indsatsen på tværs af forvaltninger. 

Derudover er der i samarbejde med PET og Rigspolitiet udviklet en model for de såkaldte infohuse, der dækker samarbejdet på tværs af kommuner, politi samt nationale og regionale myndigheder. Den nye model er en anbefaling til, hvordan myndighederne i infohusene kan organisere sig bedst i forhold til fx arbejdsgange og fordelingen af roller og ansvar.

Der er også udviklet et vurderingsværktøj, som skal hjælpe kommuner og politi til at foretage en 360-graders analyse og vurdering af en bekymring for ekstremisme.

Infohus-modellen og vurderingsværktøjet skal være med til at skabe en systematisk og ensartet tilgang til forebyggelsesindsatsen på landsplan på tværs af bl.a. politi og kommune, som kan bidrage til større gennemsigtighed og et fælles sprog blandt fagpersoner. 

Kortlægningen og de tre værktøjer bliver præsenteret på Årsmøde for forebyggelse af ekstremisme den 26. april 2018 – et årligt møde for fagfolk fra kommuner og politi, som arrangeres af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og PET.  

Fakta 

Kortlægningen af kommunernes indsats og de udviklede værktøjer er nogle af initiativerne i regeringens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme fra 2016, og som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes har arbejdet med siden centerets oprettelse i 2017.   

Årsmødet er også et arbejdsmøde, hvor seneste og bedste viden på området præsenteres og diskuteres. 

Årsmødet har i år bl.a. indlæg af Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg, chef for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Karin Ingemann, chef for forebyggelsescenteret, PET, Anders Vogelsang, leder af Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, Tenna Wibert og Lorenzo Vidino, direktør for Program on Extremism, George Washington University.

Læs nyheden på Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes egen hjemmeside (nyt vindue) 

Oprettelsesdato 26.04.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden