Forside » Nyheder » 2017 » 2017-10 » Hjælp til udlændinge, der vil tilbage til oprindelseslandet

Hjælp til udlændinge, der vil tilbage til oprindelseslandet

Udlændinge, der gerne vil tilbage til hjemlandet, skal hjælpes på vej. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har netop bevilget 1,5 millioner kroner til projekter og kampagner, der skal oplyse og hjælpe udlændinge i Danmark, som gerne vil vende hjem til deres oprindelsesland.

Udlændinge, der bor i Danmark, kan have et ønske om at vende tilbage til deres tidligere hjemland. Det kan være flygtninge fra lande, hvor der har fundet en politisk og samfundsmæssig udvikling sted, som gør det muligt at vende hjem, eller ældre indvandrere, der – efter et langt arbejdsliv i Danmark – ønsker at vende tilbage og tilbringe alderdommen i deres hjemland. Det kan også være relevant for udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund og har svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, og for hvem repatriering kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Der er derfor oprettet en pulje, hvor der uddeles 1,5 millioner kroner om året i perioden 2014-2017. Den skal bruges til at rådgive enkeltpersoner, så de har det bedst mulige grundlag at træffe en eventuel beslutning om repatriering. Der skal oprettes konkrete projekter, som blandt andet understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Et af de udvalgte projekter, der i år modtager puljemidler, er målrettet en særlig oplysningsindsats for herboende somaliere, hvor Udlændingestyrelsens aktuelle gennemgang af sager om og mulig inddragelse af opholdstilladelser til somaliske statsborgere har medført en øget interesse for repatriering. Dette projekt er forankret i Dansk Flygtningehjælp.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Repatrieringsordningen giver flygtninge og indvandrere en reel mulighed for at vende tilbage og starte en ny tilværelse op i hjemlandet. Der er ingen tvivl om, at repatriering kan være en rigtig god løsning for mange – ikke mindst for dem, som aldrig har formået at integrere sig i det danske samfund, og hvor det kan være bedre at vende hjem med økonomisk støtte fremfor et liv på kanten af det danske samfund. Med de seneste ændringer af ordningen giver vi nu endnu bedre muligheder for at vende tilbage både for ældre udlændinge og for børnefamilier. Det er både til gavn for dem selv og for vores samfundsøkonomi.”

Fakta

Følgende kommuner og organisationer er blevet udvalgt til at få del i dette års pulje:

  • Næstved Kommune har modtaget 47.360 kr. til projektet Øget kendskab til repatrieringsordningen, der skal sikre, at både udlændinge, kommunens ansatte og relevante frivillige opnår kendskab til mulighederne i repatrieringsordningen.
  • Odense Kommunes projekt Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen støttes med 350.000 kr., og er en videreudvikling af to tidligere projekter, hvor Odense med afsæt i de tidligere erfaringer vil fokusere på flygtninge og indvandrere fra Afghanistan, Irak, Iran og Somalia.
  • Rudersdal Kommune har fået 60.167 kr. til projektet Repatriering - alle skal kende til muligheden, der består af informationsmøder og undervisningsdage målrettet kommunalt personale og lokale frivillige aktører, der kommer i kontakt med flygtninge og indvandrere.
  • Endelig har Dansk Flygtningehjælp fået midler til to projekter:
    • Noqosho – nye perspektiver på repatriering til Somalia består af en særlig rådgivningsindsats målrettet den somaliske gruppe, bl.a. med etablering af en hotline og imødegår et stærkt øget behov for rådgivning om repatriering til Somalia, bl.a. som følge af inddragelsessagerne i Udlændingestyrelsen. Projektet støttes med 740.692 kr.
    • Hjemlandsperspektivet i fokus - et udviklingsprojekt har til formål at sikre, at flygtninge og indvandrere mødes af et socialt system, hvor medarbejderne kan kommunikere om længsel efter hjemlandet samt give konkret information om repatrieringsordningen. Projektet støttes med 301.781 kr.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2019.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen kan rettes til Dorthe Hansen, tlf. 72 14 28 01, [email protected]

Sidst opdateret 04.10.2017
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden