Forside » Nyheder » 2017 » 2017-08 » Opkvalificering af grundskolevejledere på udvalgte folkeskoler

Opkvalificering af grundskolevejledere på udvalgte folkeskoler

Puljemidler skal ruste kommunerne bedre i indsatsen mod æresrelaterede konflikter.

Regeringen ønsker at støtte op om unge, der kæmper med æresrelaterede konflikter.  Som et led i det arbejde udbyder Styrelsen for International Rekruttering (SIRI) i øjeblikket en pulje med det formål at uddanne og opkvalificere udvalgte medarbejdere i grundskolen til at varetage en funktion som vejleder i sager om æresrelaterede konflikter.

Ønsket er at give de unge adgang til kvalificeret hjælp og støtte på deres skole, hvor de færdes til daglig. Folkeskolen er, for de mest udsatte unge, ofte det eneste frirum væk fra konflikterne, og folkeskolelærerne har som faggruppe her en direkte adgang til at kunne støtte og rådgive de unge.

Vejlederens rolle vil være at identificere unge, der oplever konflikter af æresrelateret karakter, det kunne være unge i risiko for at blive sendt på genopdragelsesrejer eller unge, der oplever stærk negativ social kontrol i hjemmet.  Gennem uddannelse og opkvalificering skal vejlederne klædes på til at kunne støtte og hjælpe de unge vedrørende deres handle- og rådgivningsmuligheder. Desuden skal vejlederen kunne rådgive og vejlede lærere og øvrige fagpersoner i berøring med de unge i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til æresrelaterede konflikter.

Puljen kan søges af kommuner, som udpeger relevante folkeskoler, der ønsker en forebyggende indsats for gruppen af unge udsat for æresrelaterede konflikter.

Det er SIRI, der står for udviklingen og afholdelsen af kursusforløb for de udvalgte medarbejdere tilknyttet projektet. Ligeledes er det SIRI der står for sammensætning af undervisningsmateriale til kurserne samt etableringen af et netværk mellem de udvalgte medarbejdere på tværs af de medvirkende kommuner.

Initiativet er et led i den Nationale Handleplan mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016. Med indsatsen udvides de i forvejen etablerede vejlederfunktioner med særlig viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der blev etableret som følge af National strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012, til at omfatte endnu 10 grundskoler i to udvalgte kommuner.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Fristen for at ansøge er fredag den 25. august 2017 kl.12.

Find puljevejledning og ansøgningsskema

Se eksisterende informationsmateriale om genopdragelsesrejser til lærere og vejledere

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Anne Katrine L. Heide-Jørgensen i kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab på mail [email protected].

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail [email protected].

Oprettelsesdato 21.08.2017
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden