Forside » Nyheder » 2017 » 2017-06 » Midler til forskningsprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Midler til forskningsprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol annonceres et forskningsprojekt.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i denne ansøgningsrunde yde støtte til forskning indenfor temaet forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Formålet med det strategiske forskningsprojekt er overordnet at øge vidensgrundlaget om motiverne for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i en dansk kontekst. Herunder at frembringe ny viden om hvilke faktorer og årsager der er udslagsgivende i forhold til at udløse og optrappe konflikter mellem unge og deres forældre/familie/netværk. Samtidig er formålet at øge viden om omfanget af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Danmark.

Praktiske oplysninger

Der er afsat i alt 2 mio. kr. eksklusiv moms til projektet inkl. evt. overhead.

Forventet projektperiode: 1. oktober 2017 til 1. oktober 2019

Ansøger skal udfylde Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ansøgningsskema. Det underskrevne ansøgningsskema inkl. bilag skal fremsendes pr. e-mail i én samlet pdf-fil til mærket "Ansøgning til forskningsprojekt om æresrelaterede konflikter". Mails som fylder mere end 10 MB kan ikke modtages.

Følgende bilag skal være vedlagt ansøgningsskemaet:
1. Projektbeskrivelse inkl. tidsplan
2. Projektbudget
3. Plan for offentliggørelse og formidling
4. C.V. og publikationsliste

Frist for indgivelse af ansøgning er den 28. august 2017 kl. 12.00

Spørgsmål rettes skriftligt per mail til Tine Marqvardsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration:

Hent opslaget her

Hent ansøgningsskemaet her

Sidst opdateret 29.06.2017
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden