Indfødsretsprøven 7. juni 2017

Onsdag den 7. juni kl. 13.00-13.45 afholdes Indfødsretsprøven på sprogcentre over hele landet.

Prøvesættet offentliggøres sammen med et retteark umiddelbart efter prøvens afholdelse. Det forventes, at prøven bliver offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside den 7. juni kl. 15:00.

Ifølge reglerne skal lederen hos prøveafholderen snarest muligt efter prøven sende kopier af besvarelserne til censor, som derefter har syv hverdage til at returnere de bedømte besvarelser. Senest fem hverdage efter modtagelse af bedømmelseslisten fra censor sender lederen en kopi af listen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som herefter kan offentliggøre den samlede beståelsesprocent. Det forventes, at den samlede beståelsesprocent vil kunne offentliggøres den 28. juni.

Lederen hos prøveafholderen skal hurtigst muligt efter modtagelse af de bedømte besvarelser meddele resultatet af bedømmelsen til den enkelte prøvedeltager. SIRI vil, som det var tilfældet ved den seneste prøve i december, efter afholdelsen af Indfødsretsprøven gennemføre en analyse af spørgsmål og svarmuligheder, så man sikrer samme sværhedsgrad fra prøve til prøve, og så man også fremover sikrer kvaliteten af spørgsmålene. Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af ”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”, som kan downloades gratis på ministeriets hjemmeside.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret som en del af udmøntningen af en aftale af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, eller for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som det hedder, at ansøgeren dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015.

Medborgerskabsprøven afholdes også den 7. juni.

Læs mere om Medborgerskabsprøven

Se liste over prøveafholdere af Indfødsretsprøven af 2015

Fakta

  • 3.463 personer er tilmeldt indfødsretsprøven
  • Indfødsretsprøven afholdes på 51 sprogcentre fordelt over hele landet
  • Indfødsretsprøven af 2015 består af 40 spørgsmål, der skal besvares indenfor 45 minutter
  • 35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af materialet ”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”
  • Fem af spørgsmålene vedrører aktuelle emner og kan omfatte spørgsmål om fx politik eller kulturelle begivenheder
  • De 40 spørgsmål er multiple-choice-spørgsmål med 2 eller 3 svarmuligheder. Af disse 40 spørgsmål skal de 32 besvares korrekt for at bestå prøven
Oprettelsesdato 02.06.2017
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden