2017-06

Nyt projekt om lokale hackathons for unge, der ønsker at bidrage til at forebygge radikalisering og had online
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ønsker at udvikle og gennemføre en række lokale ”hackathons”. Her skal unge mødes i et intensivt 12-timers forløb og sammen udvikle kommunikative online-løsninger, der skal bidrage til at forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser samt styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab.
Indfødsretsprøven 7. juni 2017
Onsdag den 7. juni kl. 13.00-13.45 afholdes Indfødsretsprøven på sprogcentre over hele landet.
Pulje til mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udmelder puljen ”mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser”.
Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven er offentliggjort
Både indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven samt tilhørende retteark er nu offentliggjort.
Yderligere to hadprædikanter kommer på sanktionslisten
I dag opdaterer Udlændingestyrelsen sanktionslisten, så den udvides med yderligere to religiøse forkyndere. Det betyder, at otte hadprædikanter nu har forbud mod at rejse ind i Danmark.
Nyt integrationsbarometer viser fremgang i integrationen og kommunale forskelle
Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør i dag et nyt integrationsbarometer med centrale tal for integrationen af nyankomne og hurtig benchmark mellem kommunerne.
Partshøring i visse sager om indkvartering af mindreårige asylansøgere
Skræddersyede værktøjer skal inspirere kommunerne i integrationsindsatsen
Hvilke økonomiske fordele er der ved at investere i integrationsindsatsen? Hvad betyder det for det kommunale budget? Det er nogle af de spørgsmål, som en række specialdesignede business cases og et beregningsværktøj kan hjælpe kommunerne med at besvare.
Integrationstræf 2017 - åbent for tilmelding
Du kan nu tilmelde dig Integrationstræf 17, som holdes den 7. september på Hotel Nyborg Strand.
Udenlandske donationer til trossamfund
Tværministeriel arbejdsgruppe vurderer bl.a., at der kan stilles større krav til foreninger, som modtager offentlig støtte eller anerkendelse.
Bredt kommunalt samarbejde skal forebygge ekstremisme i udsatte boligområder
Kommuner får nu støtte til at udvikle den forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder. Formålet er at forebygge rekruttering af personer fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer og forebygge radikalisering af yngre søskende til personer i ekstremistiske miljøer.
Invitation til informationsmøder om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen
SIRI og Mploy inviterer til informationsmøder om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen. Møderne afholdes i København d. 15. august 2017 og i Aarhus d. 16. august 2017.
Midler til forskningsprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Som led i National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol annonceres et forskningsprojekt.
Antallet af asylansøgere er stadig lavt
288 udlændinge søgte asyl i Danmark i maj måned.
Resultat af indfødsretsprøven
Inger Støjberg er tilfreds med, at indfødsretsprøven tester deltagernes viden om det danske samfund, og understreger, at det kræver forberedelse at bestå. 49,8 % af prøvedeltagerne har bestået indfødsretsprøven, der blev afholdt den 7. juni 2017.
Sidst opdateret 04.02.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden