Forside » Nyheder » 2017 » 2017-04 » Udbud: Evaluering af National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Udbud: Evaluering af National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol skal den samlede handlingsplan evalueres.

Den satspuljefinansierede nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er blevet til på baggrund af en aftale mellem regeringen og de øvrige satspuljepartier den 3. november 2016. I perioden 2017-2020 er der således afsat 73,4 mio. kr. til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Den udbudte evalueringsopgave består af tre delelementer:

a)    En beskrivelse, kortlægning og dokumentation af relevant fakta og statistik for så vidt angår afholdte kurser/aktiviteter, målgruppetal m.v. for hvert enkelt initiativ i handlingsplanen.

b)    En indgående følgeevaluering af fem af de kommunerettede initiativer i handlingsplanen. Formålet er at dokumentere, analysere og vurdere resultaterne af initiativerne, samt at vurdere i hvilket omfang de bidrager til formålet om at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og derved bidrager til, at færre børn, unge og voksne oplever æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og lignende undertrykkelse. Følgeevalueringen skal samtidig undersøge hvorvidt et samspil finder sted mellem de fem initiativer.

c)    Et anvendelsesorienteret metodehæfte der bliver til på baggrund af leverance b. Metodehæftet skal målrettes kommuner, og er til brug for den kommunale tilrettelæggelse af arbejdet med forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Der er afsat 2,5 mio. kr. eks. moms til løsning af opgaven.

Frist for indgivelse af tilbud er den 29. maj 2017 kl. 12.00

Læs mere om udbuddet her

Sidst opdateret 10.04.2017
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden