Forside » Nyheder » 2016 » Virksomheder skal rådgive regeringen om integration

Virksomheder skal rådgive regeringen om integration

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen mødes den 15. april 2016 med en række af de virksomheder, som deltog på mødet i efteråret 2015 på Marienborg om integration.

På mødet inviteres virksomhederne til at indgå i et advisory board, som skal rådgive regeringen om integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet.

I efteråret indgik regeringen et virksomhedspartnerskab med en række af de virksomheder, som deltog på Marienborgmødet i efteråret 2015. Formålet med partnerskabet er, at de deltagende virksomheder går foran i integrationsindsatsen og skaffer flere virksomhedsforløb til flygtninge. Nu inviteres de samme virksomheder til at deltage i et advisory board, som skal rådgive og komme med anbefalinger til regeringen.

Med et historisk højt antal flygtninge står Danmark  med store udfordringer, hvis integrationen ikke lykkes.  Der er blandt andet en risiko for, at flygtningene ender på passiv forsørgelse, hvilket både indebærer en stor belastning for samfundsøkonomien, men også betyder, at gruppen af flygtninge ikke bliver en del af det danske samfund med de rettigheder og pligter, normer og værdier, der gælder her. Svaret på udfordringen er beskæftigelse. De netop indgåede to- og trepartsaftaler vedr. arbejdsmarkedsintegration har et klart jobfokus og skal skabe et langt bedre fundament for, at flygtninge kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg siger:

Virksomhederne står på mange måder med nøglen til integrationen i Danmark. Nu trækker vi virksomhederne endnu længere ind i maskinrummet gennem et advisory board. Det bliver et forum, hvor vi kan diskutere udfordringerne helt åbent, og hvor vi kan arbejde sammen om konkrete løsninger. God integration sker gennem blandt andet gennem gode kollegaer, og vi skal i fællesskab gøre alt, hvad vi kan for at få flest mulige i job.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

Flygtninge skal ud og yde en indsats på de danske arbejdspladser hurtigst muligt. Det er grundessensen i trepartsaftalen, hvor alle involverede parter har taget medansvar og skabt rammer for, at det kan lade sig gøre. Men skal det for alvor lykkes og blive en succes, kræver det, at landets virksomheder er villige til at deltage og åbne deres døre for flygtninge.  Derfor vil regeringen trække direkte på en række virksomheders erfaringer på området gennem et nyt advisory board. Vi har brug for løbende indspark til, hvordan vi kan få flere virksomheder på banen og blive bedre til at integrere flygtninge.

Der deltager indtil videre 58 virksomheder i partnerskabet, som foreløbigt har stillet 867 pladser til rådighed. Formålet med partnerskabet er samtidig, at virksomhederne ved at gå foran og synliggøre mulighederne for at integrere nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet derigennem inspirerer flere virksomheder til at gøre det samme.

Pressen er velkommen før og efter mødet, som foregår fredag d. 15. april fra kl. 14.30 til 16.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K.

Der vil ligeledes være mulighed for at interviewe:

Kommunikationschef Dorthe Absalon, Norisol A/S, tlf. 41 78 41 46

Pressechef Lotte Thor Høgsberg, BC Hospitality Group, tlf. 50 60 45 05

Adm. direktør Erik Nimb, A/S Botica Entreprise, tlf. 23 40 24 74

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 15.04.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden