Udbud: Ung-til-ung dialogskabere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder på rammeaftalen opgaven med at udvikle og gennemføre drifts-, undervisnings- og netværksaktiviteter i tilknytning til et team af unge dialogskabere.

Dialogskaberne skal bestå af unge i alderen 18 til 25 år, som skal være med til at skabe debat blandt unge om emner af betydning for deres udvikling, selvstændighed og tilknytning til samfundets fællesskaber, herunder emner som identitet, familierelationer, personlige udfoldelsesmuligheder, social kontrol, samfundsdeltagelse, frihed og ansvar, pligter og rettigheder, pro- og antisociale fællesskaber, ligebehandling, diskrimination, venne- og fjendebilleder, intolerance, ekstremisme m.v. Det sker som led i satspuljeaftalen for 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, hvor der blev afsat midler til at etablere kommunale ung-til-ung dialogskabere, som skal afholde dialogforløb på folkeskoler, ungdommens uddannelsesinstitutioner, klubber, foreninger m.v.

Den eksterne leverandør skal i den forbindelse stå for udvikling, uddannelse og facilitering af det samlede team af ung-til-ung dialogskabere, som ventes udvalgt primo 2017 via en pulje rettet mod kommuner, der skal rekruttere og etablere ung-til-ung dialogskabere. Tre kommuner forventes at blive udvalgt til deltagelse. Dialogskaberne skal først og fremmest facilitere dialogmøder i kommunens egne skoler, klubber, foreninger m.v., men skal også kunne rekvireres af andre kommuner og aktører, og på den måde så vidt muligt udgøre et landsdækkende team af dialogskabere.

Der afsættes i alt 800.000 kr. inklusiv moms til denne opgave. Opgaven er planlagt til at blive gennemført over en toårig periode, 2017 – 2018.

Den udbudte opgave omfatter:

  • Udvikling af et 6-dages uddannelsesforløb for unge dialogskabere og lokale dialog-koordinatorer, herunder udvikling af dialogmanual
  • Tovholderfunktion og implementeringsstøtte
  • Afvikling af netværksmøder for dialogskaberne og deres koordinatorer
  • Deltagelse i styregruppe og udarbejdelse af statusrapporter med dokumentation af indsatsens aktiviteter og resultater

Praktiske oplysninger

Tilbuddet skal være indleveret senest den 7.december 2016, kl.12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Hent udbuddet her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 16.09.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden