Forside » Nyheder » 2016 » Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Kommunerne bliver orienteret om nyfortolkningen af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et andet EU- eller EØS-land.

Der har været rejst tvivl om fortolkningen af retten til kontanthjælp eller integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU- eller EØS-land uden efter hjemkomsten at være økonomisk aktive som arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Det drejer sig om sager, der er afgjort efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og vedrører personer, der ikke opfylder det såkaldte opholdskrav, der betyder, at man skal have opholdt sig mindst 7 ud af de seneste 8 år i Danmark for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

EU-retten skal imidlertid fortolkes sådan, at den enkeltes tilknytning til Danmark skal indgå i afgørelsen. Det vil således bero på en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger i denne situation skal modtage integrationsydelse eller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Derfor er der udsendt et orienteringsbrev til kommuner, jobcentre m.v. om behandlingen af de sager, der skal træffes en ny afgørelse i. Ud over tilknytningskriterierne indeholder brevet oplysning om, at kommunerne snarest muligt bør træffe en ny afgørelse i åbne sager, hvor borgeren løbende modtager integrationsydelse, for så vidt at der er tale om danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år.

I det omfang afsluttede sager om integrationsydelse vedrørende personer i den nævnte persongruppe kan findes i kommunens sagsbehandlingssystem, bør kommunen efter ministeriets opfattelse genoptage disse af egen drift og kontakte de pågældende borgere herom.

Hvis du som borger har spørgsmål til fortolkningen, skal du henvende dig til din kommune.

Hent orienteringsbrevet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 01.12.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden