Forside » Nyheder » 2016 » Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

Fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et andet EU- eller EØS-land.

Der har været rejst tvivl om fortolkningen af retten til kontanthjælp eller integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU- eller EØS-land uden efter hjemkomsten at være økonomisk aktive som arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det drejer sig om sager, der er afgjort efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og vedrører personer, der ikke opfylder det såkaldte opholdskrav, der betyder at man skal have opholdt sig mindst 7 ud af de seneste 8 år i Danmark for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

I et svar, som udlændinge-, integrations- og boligministeren den 21. oktober har afgivet til Folketinget, er det præciseret, at det vil bero på en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger i denne situation skal modtage integrationsydelse eller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Ankestyrelsen vil i anledning af denne præcisering genoptage nogle sager om integrationsydelse.

Se nyhed hos Ankestyrelsen (nyt vindue)

Med den præciserede fortolkning lægges der op til, at kommunerne konkret i de enkelte sager vil skulle tage stilling til den danske statsborgers tilknytning til Danmark for at afgøre, om personen har ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet agter medio november 2016 at udsende en vejledende orientering til kommunerne m.fl. til brug for behandlingen af de sager, som er omfattet af den fortolkning, der er beskrevet ovenfor.

Sidst opdateret 01.11.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden