Forside » Nyheder » 2016 » Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Regeringen og S, DF, LA, RV, SF og K har i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften indgået aftale om at forenkle og effektivisere danskuddannelsen til voksne udlændinge.

Med den netop indgåede aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ’Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge’ er der lagt op til en reform af danskuddannelse til voksne udlændinge, hvor nøgleordene er beskæftigelsesfokus, samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

Der er i dag omkring 55.000 udlændinge, der følger undervisningen på landets godt 65 sprogcentre. Kursisterne er flygtninge og familiesammenførte, der som led i integrationsprogrammet skal følge danskundervisning, og udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., der frivilligt følger undervisningen.

Aftalen omfatter blandt andet:

  • Danskuddannelsen forenkles og gøres mere effektiv ved at sammenlægge undervisningen. Alle kursister indplaceres på en danskuddannelse og et modul efter deres individuelle forudsætninger
  • Undervisningen gøres mere erhvervsrettet, og der skal fremover lægges mere vægt på mundtlige og arbejdsrettede sprogkundskaber tidligt i undervisningen
  • Store virksomheder skal under friere rammer selv kunne forestå en del af danskundervisningen for deres medarbejdere. Der etableres derfor en toårig forsøgspulje med henblik på at afprøve interessen for og effekten af virksomhedsorganiseret danskundervisning
  • Den statslige refusion nedsættes med henblik på målrettet at øge incitamentet til at effektivisere bl.a. i de kommuner, der er mindst omkostningseffektive i dag
  • Arbejdstagere og studerende skal fremover betale 1.250 kr. i depositum for at starte på undervisningen. Pengene betales tilbage, når uddannelsen er gennemført. Formålet er at reducere fravær og frafald og sikre en bedre tilrettelæggelse. Samtidig indføres et klippekort, der giver mere fleksibilitet for kursisten og et større incitament til at gennemføre uddannelsen hurtigere
  • Der indføres pædagogikum for undervisere på danskuddannelserne

Regeringen vil inden årets udgang sende et lovforslag i høring. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Baggrund

Regeringen har i forårets toparts- og trepartsaftaler om integration aftalt, at danskuddannelserne til voksne udlændinge skal have et styrket erhvervsrettet fokus, større progression og mindre fravær.

Der er på den baggrund gennemført en analyse af danskuddannelsen, som viser, at der er en række udfordringer med den eksisterende tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge. Blandt andet er der kommuner, som tilbyder flere timer, end der er pædagogisk udbytte af, og der er meget store forskelle på de kommunale udgifter.

Analysen er gennemført af Deloitte og er baseret på kvantitative og kvalitative data indhentet fra registre, spørgeskemaundersøgelser blandt kommuner og sprogcentre samt interviews med sprogcentre, kommuner og virksomheder. Analysen er gennemført med fokus på 1) danskundervisning på virksomhederne, 2) en effektiv tilrettelæggelse med beskæftigelsesfokus samt 3) effektiviseringspotentialer.

Hent aftalen Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge (pdf) (nyt vindue)

Hent rapporten Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Hent den samlede aftale om afskaffelse af PSO-afgiften hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (pdf) (nyt vindue)

Oprettelsesdato 18.11.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden