Forside » Nyheder » 2016 » Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal gennemføre en opmærksomhedsskabende kampagne om det såkaldte virksomhedspartnerskab ”Sammen om integration” mellem regeringen, kommunerne, virksomhederne og civilsamfundet, der skal bidrage til en bedre integration af nyankomne flygtninge i Danmark.

Kampagnen er ét led i en række initiativer i udmøntningen af virksomhedspartnerskabet.

Baggrund

På statsministerens møde på Marienborg 24. september 2015 med virksomheder, kommuner og frivillige m.fl. blev man enige om at etablere et såkaldt virksomhedspartnerskab. Formålet med virksomhedspartnerskabet er, at virksomhederne går foran og yder en indsats i forhold til integration af nyankommne flygtninge ved at etablere virksomhedsforløb. Det vil sige, at der stilles pladser til rådighed i virksomheder, hvor flygtninge kan komme i praktik, blive opkvalificeret eller lignende, så de kan blive jobparate og siden få et ordinært arbejde. Deltagelse i virksomhedspartnerskabet skal også synliggøre mulighederne for at integrere nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet og inspirere flere virksomheder til at følge efter og tage del i integrationsopgaven.

Ideen med virksomhedspartnerskabet er, at den mest effektive integration af flygtninge foregår på arbejdspladserne.

Det langsigtede mål er, at flere flygtninge ad denne vej kommer i ordinær beskæftigelse og bliver selvforsørgende.

Mange steder eksisterer der allerede et godt samarbejde mellem kommuner og virksomheder. Med virksomhedspartnerskabet udbygges dette samarbejde og inddrager også civilsamfundets aktører, så de kan bidrage til at sikre, at flere kommer nærmere arbejdsmarkedet.

Læs mere om kampagnen (pdf) (nyt vindue)

Læs spørgsmål og svar i forhold til kampagnen

Sidst opdateret 14.03.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden