Forside » Nyheder » 2016 » Flygtninge får hjælp af frivillige mentorer

Flygtninge får hjælp af frivillige mentorer

Kommuner og erhvervsorganisationer skal opbygge et mentorkorps, som skal støtte flygtninge og indvandrere og hjælpe dem i beskæftigelse.

Kun godt hver tredje flygtning er i arbejde efter fem år i Danmark, selv om nogle brancher mangler arbejdskraft. Det skal der gøres noget ved. Og derfor er både kommunerne og arbejdsmarkedets parter ved at bygge et korps op af mentorer, der kan hjælpe flygtninge med at kvalificere sig og finde arbejde.

Som led i regeringens trepartsaftale skal arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer bidrage til at rekruttere mentorer blandt deres medlemmer. Den udfordring tager Dansk Metal, HORESTA og Ledernes Hovedorganisation nu op – med støtte fra en ansøgningspulje i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De tre organisationer skal etablere et mentorkorps, der kan støtte flygtninge i løbet af deres integrationsprogram og hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet.

Samtidig har Haderslev, Sorø, Ringsted, Næstved og Helsingør kommuner fået støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til at etablere et korps af frivillige mentorer i samarbejde med det lokale foreningsliv. Kommuner og erhvervsorganisationer har til sammen fået 4,4 mio. kr. i støtte.

En god mentor kan hjælpe på mange måder, bl.a. ved at aktivere sit netværk, oversætte svære tekster fra virksomheder og myndigheder og fortælle om den danske virksomhedskultur. Derfor ser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg frem til samarbejdet imellem mentor og mentee.

Vi stiller stadig større krav til de flygtninge og indvandrere, der er her, om at arbejde og bidrage til samfundet. Nu hjælper vi dem med at leve op til de krav ved at oprette et korps af frivillige mentorer,” siger hun.

Ny mentoruddannelse

Mentorerne vil få tilbudt en ny mentoruddannelse, som skal ruste dem til arbejdet med at få flygtninge i job. De vil bl.a. blive undervist i, hvordan man etablerer gode mentorforløb i samarbejde med kommune og jobcenter, samt i emner som relevant lovgivning og iværksætteri.

Ideen om at etablere et mentorkorps, der kan styrke flygtninges muligheder på arbejdsmarkedet, opstod på regeringens topmøde om integration på Marienborg i september 2015. Her etablerede regeringen virksomhedspartnerskabet ’Sammen om Integration’ med repræsentanter fra virksomheder, kommuner og frivillige foreninger. Parterne aftalte at inddrage civilsamfundets frivillige kræfter i en tværgående indsats for at få flere flygtninge i arbejde.

Yderligere oplysninger hos SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Pressehenvendelser: Jesper Wodschow Larsen: [email protected], 72 14 21 66

Faglige spørgsmål: Maria Birch Møller: [email protected], 72 14 28 42 eller Nadja Glavas: [email protected] , 72 14 28 31

Sidst opdateret 22.12.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden