Forside » Nyheder » 2016 » Den midlertidige grænsekontrol forlænges

Den midlertidige grænsekontrol forlænges

Den danske regering har meddelt Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med yderligere 30 dage indtil den 3. april 2016.

Antallet af flygtninge og migranter, der rejser ind i Europa, er fortsat meget højt og højere end på samme tidspunkt sidste år. På den baggrund og i lyset af den fortsatte svenske grænsekontrol og id-kontrol vurderer regeringen, at der stadig er en alvorlig risiko for, at et meget stort antal illegale udlændinge strander i Danmark, når de uden de fornødne id-papirer forhindres i at rejse ind i Sverige.

Derfor forlænger regeringen den midlertidige grænsekontrol indtil den 3. april 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Der rejser fortsat meget store menneskestrømme til Europa, og vi bliver nødt til at opretholde grænsekontrollen, hvis vi skal have styr på, hvem der ender i Danmark. Så længe grænsen til Sverige de facto er lukket for asylansøgere uden korrekte id-papirer, er der en risiko for, at store grupper af flygtninge og migranter strander her i Danmark, når de ikke kan rejse videre til Sverige. Derfor forlænger vi grænsekontrollen med yderligere en måned. ”

Den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar kl.12, og kontrollen er siden blevet forlænget tre gange i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25. Grænsekontrollen forlænges nu frem til den 3. april 2016 i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 23 og 24.

Midlertidig grænsekontrol efter Schengengrænsekodeksens artikel 25 må ikke vare længere end to måneder. Da grænsekontrollen blev indført den 4. januar 2016, kan kontrollen kun forlænges efter den 4. marts 2016 i medfør af artikel 23 og 24.

Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov. Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 30 dage, men Schengenreglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Den danske regering har i dag orienteret sine nabolande samt Europa-Kommissionen om forlængelsen af grænsekontrollen.

Se brev til EU-kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Det følger af Schengengrænsekodeksens artikel 23, stk. 1, at hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, kan en medlemsstat undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved alle eller ved enkelte dele af sine indre grænser i et begrænset tidsrum på højst 30 dage, eller i det tidsrum, hvor den alvorlige trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

En risiko for betydelig ophobning af personer uden lovligt ophold i hovedstadsområdet kan således danne grundlag for en midlertidig indførelse af grænsekontrol i Danmark.

Grænsekontrol efter artikel 23 kan forlænges op til seks måneder.

Efter artikel 24 kræver indførelse og forlængelse af grænsekontrol, at Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater i udgangspunktet fire uger før forlængelsen underrettes herom. Den danske regering har den 2. og 22. februar 2016 underrettet Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at den midlertidige grænsekontrol ville blive forlænget i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 23 og 24, hvis der stadig er en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed efter den 4. marts 2016.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 03.03.2016
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden