Forside » Nyheder » 2016 » Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 20 dage indtil den 23. februar 2016. Vurderingen er, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark.

Den midlertidige grænsekontrol blev indført på baggrund af bl.a. den svenske beslutning om id-kontrol. Trykket på EU's ydre grænser og antallet af migranter og flygtninge, der rejser videre mod nord, er fortsat stort. Sverige har forlænget grænsekontrollen mod Danmark, og den svenske id-kontrol er fortsat i kraft. På den baggrund er det stadig vurderingen, at der uden grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse er alvorlig risiko for, at et meget stort antal illegale udlændinge strander i Danmark, når de nægtes indrejse i Sverige.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Vi ser stadig et historisk højt antal asylansøgere og migranter søge mod Nordeuropa. Der er fare for, at Danmark kommer til at fungere som endestation for alle de mennesker, der gerne vil videre til vores skandinaviske nabolande, og da den svenske id-kontrol fortsat er i kraft, er der på den baggrund stadig en risiko for, at illegale udlændinge strander i Danmark, hvis vi ophæver grænsekontrollen på nuværende tidspunkt. Regeringen er nødt til at reagere på den helt ekstraordinære situation lige nu i Europa, og vi gør, hvad vi vurderer nødvendigt for at sikre den offentlige orden og sikkerhed i Danmark.

Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov. Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 20 dage, men Schengen-reglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Den danske regering har i dag orienteret sine nabolande samt Europa-Kommissionen om forlængelsen af grænsekontrollen.

Se brev til EU-kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Den midlertidige grænsekontrol blev indført d. 4. januar 2016 kl. 12 og blev efterfølgende forlænget indtil den 3. februar 2016. Grænsekontrollen forlænges nu yderligere frem til den 23. februar 2016.

Det følger af Schengengrænsekodeksen, at hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller indre sikkerhed, kan en medlemsstat undtagelsesvis og straks genindføre grænsekontrol ved de indre grænser. En risiko for betydelig ophobning af personer uden lovligt ophold i hovedstadsområdet kan således danne grundlag for en midlertidig indførelse af grænsekontrol i Danmark.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 13.04.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden