Forside » Nyheder » 2015 » Tidsplan for satspuljeinitiativet 'Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats'

Tidsplan for satspuljeinitiativet 'Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats'

I aftalen om satspuljen for 2016 er der afsat 52,3 millioner kroner over fire år til initiativet 'Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats'.

Målet er at styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. På længere sig er målet at øge beskæftigelsesfrekvensen for målgruppen.

Initiativet består af to delinitiativer:

  •  Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats
  •  Fokus på en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats gennem en brancheorienteret tilgang

Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

Denne del af puljen forventes annonceret gennem en åben ansøgningsrunde i februar 2016 med ansøgningsfrist i april 2016. Målgruppen er de kommuner med de største udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed.

På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælges 12-14 kommuner.  De udvalgte kommuner vil indgå i et forløb, med en mere målrettet og koordineret indsats. Omdrejningspunktet i tilbuddene til borgerne vil bygge på virksomme metoder indeholdende en virksomhedsrettet indsats og brancheorienterede forløb. Det skal sikre markante løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere. I projektet afdækker kommunerne deres beskæftigelsesindsats og formulerer ambitiøse mål på området. På baggrund af analyserne og de fastlagte mål tilrettelægges et detaljeret forløb for, hvorledes målene indfries.

Fokus på en beskæftigelsesindsats gennem en brancheorienteret tilgang

Denne del af puljen forventes annonceret i august 2016 med ansøgningsfrist i oktober 2016. Der er afsat i alt 5,8 mio. kr. til denne indsats.

Der forventes udmeldt en ansøgningspulje, hvor 10-12 kommuner kan få mulighed for at implementere en beskæftigelsesindsats gennem en brancheorienteret tilgang med udgangspunkt i erfaringer fra Vejle Kommune. En brancheorienteret tilgang er en virksomhedsrettet og sammenhængende indsats, som målretter den enkeltes kompetencer til relevante brancher på det lokale jobmarked.  Indsatsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. De afsatte midler går til konkrete implementeringsaktiviteter, herunder efteruddannelse. Målgruppen for initiativet er alle kommuner, som ønsker at styrke den virksomhedsrettede indsats.

Sidst opdateret 23.12.2015
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden