Forside » Nyheder » 2015 » Første ændring af Udlændingeloven er vedtaget

Første ændring af Udlændingeloven er vedtaget

Vedtagelse af L62 – Forslag til lov om håndtering af flygtninge- og migrantsituationen – giver myndighederne en række nye værktøjer.

Lovændringen omfatter 13 ud af de i alt 34 punkter fra den asylpakke, som regeringen fremlagde fredag den 13. november med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De konservative og Socialdemokratiet. Med lovforslaget gives myndighederne en række nye redskaber, der skal styrke mulighederne for at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark, og sikre opretholdelsen af ro og orden.

Ændringen i Udlændingeloven skaber mulighed for at fravige planlovgivningen mv. i særlige tilfælde i forhold til asylindkvartering og tilbageholdelsesfaciliteter, til uden ejerens samtykke at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter og for at kunne pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre. Endvidere gives der mulighed for at bemyndige private aktører til at bistå med myndighedsudøvelsen på udlændingeområdet.

Lovændringen giver samtidig øget mulighed for at frihedsberøve afviste asylansøgere mv., kortere udrejsefrist, skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecentre og en mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt. Formålet hermed er at styrke udsendelsesindsatsen, så udsendelse af afviste asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold sker hurtigere og mere effektivt. Endvidere vil der blive etableret elektronisk adgangskontrol ved udrejsecentrene og mulighed for visitation i den forbindelse.

Ændringer skaber endvidere mulighed for i særlige tilfælde at suspendere den automatiske domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge inden for tre døgn, således at domstolsprøvelsen alene finder sted efter anmodning fra den frihedsberøvede og ikke nødvendigvis inden for tre døgn. Der gives derudover mulighed for, at asylansøgere kan tilbageholdes med henblik på at gennemføre den indledende sagsbehandling, hvis det er nødvendigt, og politiet gives mulighed for i ganske særlige tilfælde at standse bus-, tog- og færgedrift mellem Danmark og andre lande for derved at give myndighederne bedre redskaber til at forhindre, at der opstår kaotiske situationer.

Hent Aftale om en ny stram og konsekvent udlændingepolitik, del 1 (pdf) (nyt vindue)

Se lovforslag L62 på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 21.11.2015
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden