Forside » Nyheder » 2015 » Asylpakken udmøntes: Efter nytår etableres nyt udrejsecenter i Jylland, og yderligere fire teltlejre tages i brug

Asylpakken udmøntes: Efter nytår etableres nyt udrejsecenter i Jylland, og yderligere fire teltlejre tages i brug

Samtidig ændres beboersammensætningen på Udrejsecenter Sjælsmark, og Sandholmlejren vil fremover udelukkende være modtagecenter. Inger Støjberg har i dag selv informeret de fem berørte kommuners borgmestre om beslutningen.

Det nye udrejsecenter i Jylland bliver Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune, som i dag fungerer som åbent fængsel. Udrejsecenteret tages i brug hurtigst muligt efter årsskiftet og vil få en indkvarteringskapacitet på op til 600 personer ved at supplere de eksisterende bygninger med barakker.

Etableringen af det nye udrejsecenter er en udmøntning af den asylpakke, der blev fremlagt den 20. november. Udrejsecentret på Kærshovedgård bliver for personer, der har fået endeligt afslag på asyl, samt gruppen af udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold, hvoraf en del har meldepligt. Der vil blive etableret en række sikkerhedsforanstaltninger f.eks. opsætning af hegn, sektionering og elektronisk adgangskontrol.

Det er Kriminalforsorgen, der vil være hovedoperatør på centeret sammen med andre underoperatører, og der vil på samme måde som ved Udrejsecenter Sjælsmark blive etableret et tæt samarbejde mellem kriminalforsorgen og politiet med henblik på at opretholde sikkerhed, ro og orden i og omkring centret.

I Hørsholm Kommune udvides Udrejsecenter Sjælsmark. Det indebærer, at gruppen af udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, ikke placeres i Sjælsmark, som planlagt af den tidligere regering. Disse personer placeres på udrejsecenteret i Jylland og flyttes dermed fra Sandholm, som herefter omdannes til et rent center for modtagelse af asylansøgere.

Udrejsecenter Sjælsmark skal permanent huse omkring 600-700 personer. Det vil primært dreje sig om familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl, samt personer omfattet af åbenbart grundløs-proceduren eller afviste efter Dublin- Forordningen, som umiddelbart kan udsendes af landet. Der vil blive etableret yderligere sikkerhedsforanstaltninger, og det er fortsat Kriminalforsorgen, der vil være hovedoperatør på centeret.

Der vil blive foretaget en løbende vurdering af sikkerheden i centrene i et tæt samarbejde mellem kriminalforsorgen og politiet med henblik på at opretholde ro, orden og sikkerhed i og omkring centrene. Dette arbejde forventer politiet og Kriminalforsorgen igangsat snarest muligt og selvfølgelig før ibrugtagning af Kærshovedgård og udvidelsen af anvendelsen af Sjælsmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg valgte i dag selv at ringe rundt til borgmestrene, ligesom de ansatte er blevet orienteret af deres lokale ledere. Ministeren udtaler:

”Jeg mener, at vi har fundet en god løsning på et presserende behov. De personer, som ikke har ret til asyl, skal under sikrede forhold placeres i et udrejsecenter, hvorfra de hurtigst muligt skal sendes ud af landet. Behovet for pladser er steget i takt med antallet af asylansøgere, og nu kan vi i både Øst- og Vestdanmark sikre en smidig og effektiv behandling. Samtidig er det min intention, at gruppen af udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold vil kunne mærke, at de fra regeringens side er uønskede i Danmark.

Et yderligere tiltag er opsætning af fire nye teltlejre umiddelbart efter nytår – af samme type som teltlejren i Thisted. Udlændingestyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsens set på muligheder for at etablere indkvarteringspladser til asylansøgere uden for det ordinære asylcentersystem, og der vil nu blive etableret teltlejre i Næstved, Herning og Haderslev. Disse borgmestre blev ligeledes først på eftermiddagen informeret telefonisk af ministeren.

Næstved: To af teltlejrene vil blive opsat ved Beredskabsstyrelsens center i Næstved. Teltlejrene vil blive samlet inden jul og færdigetableret i uge 1. Der etableres i alt to teltlejre i Næstved med plads til ca. 200 personer pr. teltlejr. Teltlejrene indrettes på samme måde som teltlejren i Thisted, dvs. med 8 i hvert telt og alene til enlige mænd. Beredskabsstyrelsen vil – på samme måde som i Thisted – stå for den tekniske drift af teltlejrene samt bespisningsordningen. Indkvarteringsoperatøren bliver Langeland Kommune, og de vil stå for de øvrige ydelser samt den generelle koordination af driften af centret.

Herning: Tilsvarende vil der blive opsat en teltlejr ved Beredskabsstyrelsens center i Herning. Teltlejren vil blive samlet inden jul og færdigetableret i uge 2. Der er i teltlejren plads til ca. 200 personer. Teltlejrene indrettes på samme måde som teltlejren i Thisted. Beredskabsstyrelsen vil stå for den tekniske drift af teltlejrene samt bespisningsordningen. Indkvarteringsoperatøren bliver Vesthimmerlands Kommune, og de vil stå for de øvrige ydelser samt den generelle koordination af driften af centret.

Der vil i forbindelse med teltlejren også blive opstillet barakker med plads til ca. 200 personer. Her indkvarteres i udgangspunktet familier.

Haderslev: Her opsættes en teltlejr ved Beredskabsstyrelsens center i Haderslev. Teltlejren vil blive samlet inden jul og færdigetableret i uge 2. Der er i teltlejren plads til ca. 200 personer. Teltlejrene indrettes på samme måde som teltlejren i Thisted, og Beredskabsstyrelsen vil stå for den tekniske drift af teltlejrene samt bespisningsordningen. Indkvarteringsoperatøren bliver Jammerbugt Kommune, og de vil stå for de øvrige ydelser samt den generelle koordination af driften af centret.

Der vil i forbindelse med teltlejren også blive opstillet barakker med plads til ca. 200 personer. Her indkvarteres i udgangspunktet familier.

For alle de nye initiativer gælder det, at Udlændingestyrelsen nu er i dialog med de berørte kommuner og meget gerne stiller op til borgermøder sammen med de øvrige aktører, hvis der lokalt er ønske om yderligere information forud for etableringen.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10,

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,

Presseansvarlig i Udlændingestyrelsen Nils Bak, tlf. 35 30 80 53 / 41 30 66 80,

Beredskabsstyrelsen, tlf. 45 90 60 00

Sidst opdateret 08.12.2015
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden