2015

A new policy for foreigners
The Danish Government wants a new and consistent immigration policy in Denmark – a Denmark for the willing and able.
Straksindgreb på asylområdet – ny integrationsydelse til nytilkomne udlændinge
Regeringen vil som tilkendegivet i valgkampen hurtigt indføre en ny integrationsydelse for nytilkomne, så det bliver mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.
Inger Støjberg ansætter særlig rådgiver
Udlændinge-, integrations- og boligministeren har ansat Mark Thorsen som særlig rådgiver.
Ny undersøgelse om unge danske syrienskrigere offentliggøres i dag
En ny analyse fra Ankestyrelsen om danske syrienskrigere giver ny viden om de unge og deres familiers sociale baggrund og problemer.
Nye tal for antallet af udviste udlændinge
Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af kriminelle udlændinge, der udvises fra Danmark, er faldet fra 2013 til 2014, men antallet ligger stadig på et højere niveau end i årene før 2013.
Udbud: Evaluering af efteruddannelse om integration for kommunale medarbejdere
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en midtvejs- og slutevaluering af efteruddannelse om integration for kommunale medarbejdere.
Indførelse af integrationsydelse pr. 1. september 2015
Folketinget har den 26. august 2015 vedtaget lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).
Information om ændringer i regler for ophold i Danmark
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i dag den 7. september 2015 informeret om ændringer i regler for ophold i Danmark.
Nye tal om udviklingen i integrationen
Integrationen i Danmark har stået stille de seneste år. Det viser nye tal fra integrationsbarometeret.
Fakta om Dublin-reglernes betydning for udlændinge, der indrejser ulovligt fra Tyskland
I forlængelse af de seneste dages begivenheder har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et overblik over Dublin-reglernes betydning for udlændinge, der ulovligt indrejser i Danmark fra et andet EU-land.
Fakta om Dublin-reglernes betydning for udlændinge, der indrejser ulovligt fra Tyskland (opdateret version)
I forlængelse af de seneste dages begivenheder har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et overblik over Dublin-reglernes betydning for udlændinge, der ulovligt indrejser i Danmark fra et andet EU-land.
Facts about the activities of the Danish authorities in the border region
Today, the Danish Ministry of Justice has issued a press release describing the activities of the Danish authorities in the border region.
Information about changes to Danish residence rules
On 7 September 2015, the Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing issued information about changes to the Danish residence rules.
Information about asylum seekers in Denmark and the new integration benefit
Here you can find relevant information about Danish humanitarian assistance, statistical information regarding asylum seekers in Denmark and the new integration benefit.
Integrationsministerens kommentar til Ombudsmandens redegørelse i Eritrea-sagen
Integrationsminister Inger Støjberg har i dag modtaget Ombudsmandens redegørelse om forløbet i Eritrea-sagen.
Topmøde: Partnerskab med virksomheder om bedre integration
På gårsdagens topmøde er der etableret et partnerskab med virksomheder, der skal sikre, at flere nytilkomne flygtninge får mulighed for at komme ud på virksomhederne.
Udbud: Opkvalificering af personale på døgninstitutioner på området for æresrelaterede konflikter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave vedr. udvikling og afholdelse af uddannelsesforløb for personale på døgninstitutioner på området for æresrelaterede konflikter.
Udbud: Formidlingsaktiviteter i forbindelse med helbredsmæssige vurderinger af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder et udbud på rammeaftale vedr. formidlingsaktiviteter omkring opgaven vedr. de helbredsmæssige vurderinger.
Arbejdsvilkår fastholder internationale studerende
Det er især vilkår på det danske arbejdsmarked og konkrete jobtilbud, som får internationale studerende til at blive i Danmark efter endt studie, viser den nye undersøgelse Internationale studerende i Danmark.
Supplerende udtalelse til Folketingets Ombudsmand
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu afgivet supplerende udtalelse til Folketingets Ombudsmand i sagen om regeringens annoncer i en række libanesiske aviser.
Støtte til projekter for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere
En god modtagelse og efterfølgende fokus på fastholdelse er vigtige forudsætninger for, at internationale medarbejdere og deres familie falder til og bliver i Danmark.
Regeringen har i dag offentliggjort sine planer for udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet
Det indgår i planen, at der på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område gennemføres en udflytning af Udlændingestyrelsen til Næstved.
Udtalelse til Ombudsmanden
Folketingets Ombudsmand har den 18. september 2015 anmodet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse i anledning af de spørgsmål, som har været rejst i en række artikler i blandt andet Politiken, Information og Berlingske efter ministeriets offentliggørelse af annoncer i blandt andet libanesiske aviser om ændringer i regler for ophold i Danmark.
Regeringen lander bred aftale om statsborgerskab
Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne om reglerne for at opnå dansk statsborgerskab.
Udbud: Tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme er der afsat 2 mio. kr. til øget forskning.
Industriens Fond støtter integrationen med 50 millioner
Industriens Fond har i forlængelse af topmødet på Marienborg øremærket 50 mio. kroner til at styrke integrationen ved at få flere flygtninge og indvandrere i job.
Lovforslag om unges adgang til statsborgerskab sendt i høring
Regeringen vil ændre reglerne for dansk statsborgerskab til udlændinge, der er født og opvokset i Danmark.
Information om statsborgerskab og det nye sprogkrav
Til dig, der har søgt om dansk statsborgerskab, og til dig, der snart vil søge om dansk statsborgerskab.
Ægtefællesammenføring skal understøtte integrationen
Udlændinge med dårlige forudsætninger for at blive integreret, der vil til Danmark som ægtefælle, skal mødes med markant skærpede krav. Det fremgår af et nyt udspil fra regeringen om fleksible regler for ægtefællesammenføring.
Regeringens fem forslag til udlændingestramninger
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen foreslået følgende fem stramninger på udlændingeområdet.
Fælles ministerudtalelse om Færøernes overtagelse af udlændingeområdet og grænsekontrollen
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og det færøske landsstyremedlem for udenrigs- og erhvervsområdet, Poul Michelsen, har i dag afholdt møde om status for arbejdet med Færøernes overtagelse af udlændingeområdet og grænsekontrollen.
Udbud: Implementeringsstøtte og uddannelsesaktiviteter i forbindelse med nationale korps af mentorer og forældrecoaches, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration et udbud på rammeaftale vedrørende etablering af to landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches.
Udbud: Evaluering af modelprojekt for traumatiserede flygtninge
Effektevalueringsopgave af styrelsens modelprojekt for traumatiserede flygtninge.
Ny satspuljeaftale styrker integrations- og boligområdet
Delaftaler om udmøntning af satspuljen for 2016 på socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundheds- og ældreområdet.
Udbud: Online-baseret undervisningsmateriale
Udbud på rammeaftale vedrørende udvikling og formidling af et online-baseret undervisningsmateriale.
Udbud: Kompetence og kapacitetsopbygning af foreninger
Udbud på rammeaftale vedrørende kompetence og kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer.
Information om dansk indfødsret til ansøgere
Information til ansøgere om dansk indfødsret, som har modtaget et optagelsesbrev med forbehold for nye retningslinjer.
Invitation til fokusgruppe for fageksperter på efterværnsområdet
Ny efterværnsindsats for unge og voksne, som har gennemlevet en æresrelateret konflikt.
Presseinvitation: Møde om frivillige som del af integrationsindsatsen
Inger Støjberg og Karen Ellemann mødes onsdag aften med 50 ledere fra nogle af de største frivillige organisationer.
Udbud: Ung til ung-indsatsen Dialogkorpset
Udbud på rammeaftale vedrørende udvikling af uddannelsesaktiviteter samt drift af ung til ung-indsatsen Dialogkorpset.
Ny asylpakke
Regeringen lægger op til at stramme på en række områder på udlændingeområdet.
English information about changes to regulations applied in the area of asylum
Changes to the regulations applied in the area of asylum.
Nyt sikkert bosted til ofre for tvangsægteskaber på vej
RED-Safehouse skal etablere et nyt særligt sikret bosted for unge på flugt fra tvangsægteskaber og æresrelateret vold.
Udbud: Evaluering af forebyggelsesinitiativer
Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.
Delaftale om asylpakke
Regeringen har tirsdag aften indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, som skal sikre, at væsentlige dele af asylpakken kan træde i kraft allerede i denne uge.
Frivilligheds- og Integrationsdøgnet
Civilsamfundet inviteres til Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 10.-11. december 2015.
Første ændring af Udlændingeloven er vedtaget
Vedtagelse af L62 – Forslag til lov om håndtering af flygtninge- og migrantsituationen – giver myndighederne en række nye værktøjer.
Erhvervsforum14 – SIRI fortsætter dialogen med erhvervslivet
Inger Støjberg var blandt oplægsholderne til et møde 16. november i et dialogforum mellem myndigheder, virksomheder og andre interessenter om rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft
Miniudbud: Evaluering af indsatser over for ægtefælleforsørgede indvandrere
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udbudt Evaluering af opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere.
National hotline om radikalisering er på vej
København og Aarhus er valgt til i fællesskab at stå i spidsen for en landsdækkende telefonhotline, der skal forebygge radikalisering.
Statsborgerskabsprøven den 2. december 2015
I dag har sprogcentre over hele landet afholdt statsborgerskabsprøven.
Strandvænget i Nyborg kan nu tages i brug som asylcenter
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har valgt at efterkomme Udlændingestyrelsens ønske om at kunne benytte ejendommen til asylansøgere. Dermed tages udlændingelovens § 37, som giver mulighed for at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde, for første gang i brug.
Inger Støjberg åbner konference om æresrelaterede konflikter
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) sætter fokus på unge, der vokser op i parallelsamfund.
Regeringen fremsætter lovforslag om asylstramninger
Det er ikke lykkedes at nå til enighed om en endelig aftale.
Asylpakken udmøntes: Efter nytår etableres nyt udrejsecenter i Jylland, og yderligere fire teltlejre tages i brug
Samtidig ændres beboersammensætningen på Udrejsecenter Sjælsmark, og Sandholmlejren vil fremover udelukkende være modtagecenter. Inger Støjberg har i dag selv informeret de fem berørte kommuners borgmestre om beslutningen.
Inger Støjberg: Jeg er ikke enig i Ombudsmandens vurdering
Folketinges Ombudsmand har nu vurderet den annonce, som i september blev bragt i fire libanesiske aviser. Konklusionen er, at den efter Folketingets Ombudsmands opfattelse ikke er i overensstemmelse med gældende regler og principper på området.
Nyt tal for næste års antal flygtninge i kommunerne samt ny fordelingsnøgle
Udlændingestyrelsen ændrer landstallet for, hvor mange flygtninge der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2016.
Sådan styrker vi den gode modtagelse af flygtninge i lokalområdet
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet samlede over 200 deltagere til Frivilligheds- og Integrationsdøgn i Vejle.
Letter from the Danish Minister for Immigration, Integration and Housing forwarded to The European Commission
Danish Government may have to temporarily reintroduce border control at Danish internal borders.
Mange asylansøgere i november – foreløbigt fald i december
Asyltallene for november er det højeste i år, men ansøgertallet tager et dyk i første halvdel af december
Indfødsretskontoret lukket fra mandag den 21. december
Indfødsretskontoret er lukket for telefoniske henvendelser fra og med mandag den 21. december 2015.
New bill presented before the Danish Parliament
The Danish Government has on 10 December presented a bill before the Danish Parliament which includes a number of different initiatives on asylum policy, including an initiative on seizing valuable assets.
Svar til Ombudsmanden
På baggrund af Ombudsmandens vurdering i annoncesagen har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sendt sine overvejelser i sagen.
Vejledning om regulering af satser
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet betragter statsløsesagen som afsluttet for tidligere departementschef Claes Nilas
Tidligere departementschef for ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Claes Nilas overgår 1. januar 2016 til en stilling som kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Yderligere to ejendomme inddrages til brug for asylansøgere
Efter ønske fra Udlændingestyrelsen har udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg besluttet, at Haderslev Sygehus og Esbønderup Sygehus kan benyttes til indkvartering af asylansøgere efter udlændingelovens § 37.
Hjælp på vej til personer som ønsker at forlade et ekstremistisk miljø
Personer i et ekstremistisk miljø, som ønsker at forlade dette, føler sig ofte isolerede og har svært ved på egen hånd at starte på en frisk. Derfor etableres nu et exit-center, som kan yde støtte og hjælpe med at komme godt videre.
Tidsplan for satspuljeinitiativet 'Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats'
I aftalen om satspuljen for 2016 er der afsat 52,3 millioner kroner over fire år til initiativet 'Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats'.
Sidst opdateret 26.02.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden