Kontakt Udlændingestyrelsen

Find kontaktinformationer, åbningstider, CVR- og EAN-nummer mv.

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø

Telefon: 35 36 66 00

CVR-nr.: 77 94 04 13

EAN-nr.: 5798 000416574

Se øvrige kontaktmuligheder, åbningstider i Borgerservice mv. på nyidanmark.dk (nyt vindue)

The Danish Immigration Service

Ryesgade 53
2100 København Ø

Phone number: 35 36 66 00

CVR number: 77940413

EAN number: 5798000416574

Find more information about contact, opening hours in Citizen Service etc. at newtodenmark.dk (new window)

Sidst opdateret 23.01.2020