Mød medarbejdere i departementet

Louise, cand.jur., fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

"Det er fedt og udfordrende at arbejde i et ministerium, hvor arbejdsopgaverne er så forskelligartede. Vi udvikler både ny politik, udarbejder lovgivning og betjener ministeren. Derudover er der også mange af vores jurister, der møder som nævnsmedlem i enten Udlændingenævnet eller Flygtningenævnet. Og så er vi en arbejdsplads med et godt og stærkt kollegialt sammenhold, hvor vi laver en masse andet sammen end blot at gå på arbejde.

Som fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet har jeg haft mulighed for at dygtiggøre mig inden for adskillelige områder af udlændingeretten. Jeg har både arbejdet i Center for Asyl i Udlændingestyrelsen og i kontoret for International Rekruttering i departementet. I dag arbejder jeg i Familiesammenføringskontoret, hvor jeg bl.a. sidder med ud- og afvisningsområdet samt området for ulovligt arbejde. De interne rokeringer har været med til at udvikle mine personlige og faglige kompetencer."

Cecilie, cand.jur., fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

"Jeg har valgt at arbejde i Udlændinge- og Integrationsministeriet, fordi jeg kan udvikle mine kompetencer i at blive en god embedsmand. Jeg finder det givende, at der bliver stillet høje krav til, at man er selvstændig og proaktiv, samtidig med at man i en uformel omgangstone har gode sparringsmuligheder med chef og kollegaer.

I kontoret for Asyl og Visum arbejder jeg med ministerbetjening og andre juridiske embedsmandsopgaver, som relaterer sig til reglerne om asylrelaterede opholdstilladelser og asylansøgeres vilkår i Danmark. Det er et spændende område med stor national og international politisk bevågenhed, som ofte resulterer i en meget vekslende hverdag. Det mest motiverende ved mit arbejde er at, man altid bliver udfordret i at skulle levere en høj faglig kvalitet."

Kjeld, IT-medarbejder, databaseadministrator i Koncern IT i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Billede nummer 9 af Kjeld

"Min hverdag som databaseadministrator er præget af kontakt med både kollegaer og slutbrugere, og det er netop dét som gør, at jeg elsker mit arbejde. IT-feltet er spændende, fordi det i sidste ende er os der sikrer, at ministeriet kan køre rundt. Som medarbejder i Koncern IT, er jeg nødt til at have en struktureret tilgang til mit arbejde, da jeg også skal kunne håndtere komplekse sikkerhedsspørgsmål og være på pletten, når det gælder.

En af mine vigtigste opgaver er at sørge for, at ministeriets systemer og løsninger fungerer og er stabile. Jeg kan tydeligt mærke mine kollegaers frustrationer, når vores systemer driller. Det er derfor afgørende, at systemerne performer optimalt, så vi har glade kollegaer som kan udføre deres arbejde i alle ministeriets afdelinger. Det betyder også, at jeg bruger en stor del af min arbejdstid på performance-optimering af databaserne. Det er fedt at vide, at jeg spiller en afgørende rolle i at sikre den daglige drift af ministeriet."

Sidst opdateret 04.03.2020
Faktatjek

Hvordan er det egentlig at arbejde i Udlændinge- og Integrations-ministeriets koncern? Vi har spurgt medarbejderne.

Om at arbejde generelt i koncernen

Faktatjek-koncern from UIM on Vimeo.

Om at arbejde som økonom i koncernen

Se filmen hos Vimeo (nyt vindue)

Om at arbejde med it i koncernen

Se filmen hos Vimeo (nyt vindue)

Om at arbejde som jurist i koncernen

Se filmen hos Vimeo (nyt vindue)

Om at arbejde i Udlændingestyrelsen

Se filmen hos Vimeo (nyt vindue)