Udlændingenævnets sekretariat

Udlændingenævnets sekretariat betjener Udlændingenævnet, som er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.

UDLN-715x350.png

Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans.

Udlændingenævnets sekretariats ansatte hører organisatorisk til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, men på grund af Udlændingenævnets uafhængige status, er Udlændingenævnets sekretariat geografisk hjemmehørende på en anden adresse end departementet, centralt i København.

I Udlændingenævnets sekretariat vil du stifte bekendtskab med klagesagsbehandling og sekretariatsbetjening af et nævn, hvor medarbejderne blandt mange forskelligartede arbejdsopgaver modtager klager, foretager forberedende sagsbehandling, udarbejder udkast til afgørelser og deltager som sekretær på nævnsmøder.

Som medarbejder i Udlændingenævnets sekretariat får du:

  • Mere end 30 meget engagerede kollegaer, som hver dag finder faglige løsninger på familiesammenførings- og erhvervsområdet
  • Et stærkt juridisk fagligt miljø, hvor du dagligt bliver udfordret fagligt og personligt, men som også er uformelt og med meget afvekslende arbejdsopgaver
  • Et godt netværk, hvor opgaverne løses i tæt dialog med bl.a. dommere og advokater samt ansatte i ministerier, styrelser, organisationer og erhvervslivet.
  • En fleksibel arbejdsplads, hvor der også er plads til familieliv og fritid samt mulighed for at udvikle dine kompetencer
  • Et stærkt socialt fællesskab på tværs af organisationen

Hvis du er interesseret i at være med til at sætte retning for praksis i sager om familiesammenføring og erhverv, vil vi meget gerne læse din ansøgning og byde dig velkommen i Udlændingenævnets sekretariat.

Sidst opdateret 16.11.2017