Sommerfuldmægtig

Som sommerfuldmægtig får du et studierelevant job i 6-8 uger i sommerperioden indenfor Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern.

Sommerfuldmaegtig-715x350.png

Arbejdet varierer alt efter den enkelte stilling, men kan bl.a. bestå i udarbejdelse af notater, lettere juridisk sagsbehandling, herunder udarbejdelse af udkast til afgørelser og besvarelse af borgerhenvendelser, samt administrative opgaver.

Du får et bredt indblik i arbejdet i Udlændinge- og Integrationsministeriet og får mulighed for både at arbejde selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger.

Du kommer til at arbejde enten i Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller i departementet, herunder i sekretariaterne for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet.

Sidst opdateret 03.05.2019