Kort om Hjemrejsestyrelsen

Her kan du læse om styrelsens ansvarsområder.

Hjemrejsestyrelsen er en nyoprettet styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, der overtager de fleste af sine opgaver pr. den 1. august 2020.

Hjemsendelse

Hjemrejsestyrelsen vil være ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark – fx afviste asylansøgere – rejser hjem. Styrelsen vil varetage de opgaver på hjemrejseområdet, der ikke er forbundet med tvang eller magtanvendelse.

Vilkår for indkvartering

Hjemrejsestyrelsen vil varetage en række opgaver vedrørende vilkårene for de personer, som befinder sig i hjemrejsefasen, herunder motivationsfremmende foranstaltninger.

Hjemrejsestøtte

Hjemrejsestyrelsen vil rådgive og hjælpe personer, der skal udrejse.

Nævnssekretariater

Hjemrejsestyrelsen vil varetage de opgaver, der knytter sig til sekretariaterne for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet, som er uafhængige domstolslignende nævn, der træffer afgørelse i en række klagesager på udlændingeområdet.

Nationalt ID-center

Hjemrejsestyrelsen vil varetage de opgaver, der knytter sig til Nationalt ID-center, som er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Sidst opdateret 29.05.2020