Kort om Hjemrejsestyrelsen

Her kan du læse om styrelsens ansvarsområder.

Hjemrejsestyrelsen er en nyoprettet styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, der overtog de fleste af sine opgaver pr. den 1. august 2020.

Hjemsendelse

Hjemrejsestyrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark – fx afviste asylansøgere – rejser hjem. Styrelsen varetager de opgaver på hjemrejseområdet, der ikke er forbundet med tvang eller magtanvendelse.

Vilkår for indkvartering

Hjemrejsestyrelsen varetager en række opgaver vedrørende vilkårene for de personer, som befinder sig i hjemrejsefasen, herunder motivationsfremmende foranstaltninger.

Hjemrejsestøtte

Hjemrejsestyrelsen rådgiver og hjælper personer, der skal udrejse.

Nævnssekretariater

Hjemrejsestyrelsen varetager de opgaver, der knytter sig til sekretariaterne for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet, som er uafhængige domstolslignende nævn, der træffer afgørelse i en række klagesager på udlændingeområdet.

Læs om Udlændingenævnet

Læs om Flygtningenævnet

Nationalt ID-center

Hjemrejsestyrelsen varetager de opgaver, der knytter sig til Nationalt ID-center, som er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Læs om Nationalt ID-center

Kontakt Hjemrejsestyrelsen

Find kontaktoplysninger til Hjemrejsestyrelsen

Sidst opdateret 04.03.2021