Direktion og organisation

Her kan du læse om Hjemrejsestyrelsens direktion og se organisationsdiagram.

Hjemrejsestyrelsens direktion

Konstitueret direktør for Hjemrejsestyrelsen er Claes Nilas.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for hjemrejsestyrelsen

Sidst opdateret 18.06.2020