Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med løsningen af Hjemrejsestyrelsens opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Her på siden kan du læse mere om til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål. Du kan også læse om, på baggrund af hvilket lovgrundlag vi behandler oplysningerne, hvilke typer af personoplysninger vi behandler, om vi deler oplysningerne med andre modtagere, og hvordan vi opbevarer dine oplysninger.

Du kan endvidere læse om dine rettigheder til bl.a. indsigt i, hvad vi har registreret om dig, og om hvordan du kommer i kontakt med os eller med vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi behandler personoplysninger til disse formål


Hjemrejse og udsendelse af Danmark

Henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder og anmodninger om indsigt mv.

Henvendelser fra borgere

Folketingsbetjening

Udarbejdelse af retsforskrifter

Klagesagsbehandling

Pressebetjening

Henvendelser i Whistleblowerordningen

Sådan behandler Udlændinge- og Integrationsministeriet persondata om dig - før, under, og efter din ansættelse

Fælles dataansvar


I forbindelse med behandling af sager i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, er der fælles dataansvar mellem nævnene og Hjemrejsestyrelsen, da nævnenes sekretariater organisatorisk er placeret i Hjemrejsestyrelsen. Derfor har Hjemrejsestyrelsen og nævnene indgået aftaler om fælles dataansvar i overensstemmelse med GDPR artikel 26, blandt andet med henblik på sikring af de registreredes rettigheder.

Du kan se disse aftaler her:

Aftale om fælles dataansvar mellem Hjemrejsestyrelsen og Flygtningenævnet 

Aftale om fælles dataansvar mellem Hjemrejsestyrelsen og Udlændingenævnet 

Dine rettigheder


Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

 • Få indsigt i Hjemrejsestyrelsens behandling af dine oplysninger
 • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
 • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig

Læs mere om dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Hjemrejsestyrelsen:

 • E-boks: Hjemrejsestyrelsen
 • E-mail:
 • Telefon: + 45 30 65 78 00
 • Brev: Hjemrejsestyrelsen, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød

For at kunne behandle din henvendelse har vi behov for at kunne identificere dig entydigt. Det kan fx ske ved, at du henviser til et sagsnummer, din fulde adresse eller evt. angiver dit CPR-nummer. Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Hjemrejsestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver (DPO)


Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

 • E-boks: Hjemrejsestyrelsen
 • E-mail:
 • Telefon: + 45 30 65 78 00
 • Brev: Hjemrejsestyrelsen, att. Databeskyttelsesrådgiver, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød

Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Læs mere om, hvordan man klager til Datatilsynet (nyt vindue)

Sidst opdateret 08.04.2021