Behandling af persondataoplysninger

Her kan du læse om Hjemrejsestyrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Hjemrejsestyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hjemrejsestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver Hjemrejsestyrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

  • E-mail: [email protected]
  • E-boks: Hjemrejsestyrelsen
    Brev: Hjemrejsestyrelsen, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød
Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

  • Få indsigt i Hjemrejsestyrelsens behandling af dine oplysninger
  • Gøre indsigelse mod Hjemrejsestyrelsens behandling af dine oplysninger
  • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig
Sidst opdateret 07.09.2020