Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Opgør med antidemokratiske donationer
08.02.2020
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance vil sætte ind overfor antidemokratisk støtte til Danmark.
Deadline for tilmelding til danskprøver er 2. marts 2020
04.02.2020
Der er sidste frist for tilmelding til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven mandag den 2. marts 2020.
Savran-dom indbringes for Storkammeret ved EMD
28.01.2020
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har besluttet, at sagen Savran mod Danmark (appl.no. 57467/15), hvor Danmark blev dømt for overtrædelse af artikel 3, vil blive behandlet i Storkammeret ved EMD, hvor der vil blive truffet endelig afgørelse.
Aftale om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere
27.01.2020
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 24. januar 2020 indgået aftale om at ændre indfødsretskravene til dansksindede sydslesvigere.
Flere nyheder