Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Annullation af udbud om evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017
16.10.2019
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har besluttet at annullere udbuddet og udbyde opgaven på anden vis.
Følelsen af at være dansk er stigende blandt indvandrere og efterkommere – men synet på religion adskiller sig markant fra det syn, personer med dansk oprindelse har
16.10.2019
Flere indvandrere og efterkommere føler sig i højere grad som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund i 2019 sammenlignet med 2011. Til gengæld er der et markant gab, når det kommer til nydanskeres opfattelse af, om det er i orden at kritisere religion sammenlignet med personer af dansk oprindelse.
Regeringen fremrykker initiativ mod fremmedkrigere i lyset af situationen i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien
14.10.2019
Fremmedkrigere, der er rejst til Syrien for at kæmpe i konfliktområder, har vendt ryggen til Danmark og har kæmpet imod de danske værdier om demokrati og frihed. Regeringen nærer absolut ingen sympati for dem, og de er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme ind i landet igen.
Mulighed for genoptagelse af sager om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab på baggrund af en dom fra EU-Domstolen
11.10.2019
På baggrund af en dom afsagt af EU-Domstolen den 12. marts 2019 i sagen C-221/17, Tjebbes, har Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderet, at ministeriet ved behandlingen af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret, som er indgivet inden ansøgerens fyldte 22. år, vil skulle inddrage en række yderligere momenter med henblik på at foretage en individuel prøvelse af virkningerne i forhold til EU-retten af en fortabelse af dansk indfødsret og dermed unionsborgerskabet.
Flere nyheder