Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum.

Udlændingenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

Tillige behandler Udlændingenævnet klager over politiets afgørelser om afvisning af indrejse ved grænsen til Danmark.

Gå til Udlændingenævnets hjemmeside

Sidst opdateret 23.09.2020