Forside » » Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) er et råd, hvis sekretariatsbetjening ligger hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

REMs hovedopgave er at rådgive integrationsministeren om forhold af betydning for flygtninge i Danmark. Rådet har vedtaget fem pejlemærker for deres arbejde:

  • Uddannelse blandt børn og unge
  • Inddragelse af ressourcestærke indvandrere og efterkommere integrationsopgaven
  • Demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt etniske minoriteter
  • Revision/re-definition af danskhed
  • Boligpolitik og boligområder

Gå til Rådet for Etniske Minoriteters hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 17.12.2019