Forside » » Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er et center under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som skal styrke forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online.

Centeret skal fremme brugen af en vidensbaseret forebyggelsesindsats og medvirke til at sikre, at der kan sættes hurtigt og målrettet ind i sager, hvor der er risiko for radikalisering

Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v.

Gå til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes hjemmeside

Sidst opdateret 23.01.2020