Integrationsviden.dk

Vidensportalen integrationsviden giver et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet.

Integrationsviden.dk er en brugerdrevet portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere inden for integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen. Derved medvirker aktørerne til at skabe og vedligeholde integrationsviden.dk som et vigtigt redskab i integrationsindsatsen, der skal medvirke til at styrke anvendelsen af eksisterende viden, der virker, i den praktiske integrationsindsats.

Gå til integrationsviden.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 17.12.2019