Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.

Gå til Flygtningenævnets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 17.12.2019