Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) er et råd, hvis sekretariatsbetjening ligger hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere

Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Læs mere

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Læs mere

Regeringen.dk

Regeringen.dk er regeringens hjemmeside, hvor regeringen forklarer sin politik.

Læs mere

Nyidanmark.dk

Udlændingeportalen nyidanmark.dk er en sammenhængende brugerorienteret digital indgang til udlændingeområdet.

Læs mere

Integrationsbarometer.dk

Integrationsbarometer.dk giver et samlet overblik over udviklingen på integrationsområdet fordelt på kommuner og gør det muligt at følge op på udviklingen.

Læs mere

Integrationsviden.dk

Vidensportalen integrationsviden giver et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet.

Læs mere

Nationalt ID-center

Nationalt ID-center er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, som skal styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Læs mere

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er et center under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som skal styrke forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online.

Læs mere

Sidst opdateret 06.01.2021