BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Brexit-puslespil-690x400.png

Go to English version

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Den aftale, der er forhandlet på plads mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater (udtrædelsesaftalen), trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed har taget lovligt ophold i en medlemsstat inden overgangperiodens udløb den 31. december 2020, bevarer retten til ophold efter dette tidspunkt på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag.

Læs mere om udtrædelsesaftalen

Hvis du som britisk statsborger opholder dig i Danmark på grundlag af EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver du ikke at foretage dig noget nu. EU-registrerings-beviser og EU-opholdskort, der er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, vil fortsat være gyldige indtil der er udstedt et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen, jf. nedenfor. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Hvis du ikke allerede har ladet dig registrere efter de gældende regler i forbindelse med dit ophold i Danmark, og dette forventes at være mere end tre måneder, skal ansøgning herom indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i henhold til EU-opholdsbekendtgørelsen.

Læs mere om ansøgning om registreringsbevis og opholdskort.

Læs EU-opholdsbekendtgørelsen.

Udstedelse af nye opholdsdokumenter i henhold til udtrædelsesaftalen

Ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen kan indgives fra det tidspunkt, hvor den i udtrædelsesaftalen fastsatte overgangsperiode udløver, dvs. fra den 1. januar 2021. Ansøgningen om opholdsdokument vil skulle indgives til Styrelsen for International Rekrutering og integration (SIRI), som vil modtage ansøgninger herom gennem hele 2021.

Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil skulle ansøge om et nyt opholdsdokument. Det samme gælder for personer, der ved overgangsperiodens udløb arbejder i Danmark som grænsegængere. Opholdsdokumentet tjener som bevis for, at indehaveren har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen.

Yderligere information om ansøgningsproceduren vil blive lagt ud på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmesider, ligesom der vil blive sendt information herom digitalt via e-boks til herboende briter og deres familiemedlemmer med dansk CPR-nummer.

Siden opdateres løbende.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk tirsdag og fredag, kl. 9.30-12.30 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på [email protected]

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 13.10.2020