Forside » Brexit » Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af EU og Storbritannien

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af EU og Storbritannien

Brexit nærmer sig med hastige skridt. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU, og det er derfor en helt særlig situation. Det er fortsat regeringens håb, at det britiske parlament godkender den aftale, som de har forhandlet med EU.

Brexit-to-brikker-690x400.png

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om en udtrædelsesaftale mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemsstater. Det britiske parlament har dog stemt nej til udtrædelsesaftalen den 15. januar 2019 og den 12. marts 2019. Den 13. marts 2019 stemte det britiske parlament imod at forlade EU uden en aftale. Den 14. marts 2019 stemte det britiske parlament for at anmode EU om en udskydelse af udtrædelsesdatoen.

Det Europæiske Råd er senest den 10. april 2019 nået til enighed om en forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU. Den endelige frist er nu fastsat til den 31. oktober 2019 med mulighed for, at Storbritannien kan udtræde tidligere, såfremt udtrædelsesaftalen tiltrædes på et tidligere tidspunkt. Det er derfor fortsat uvist, hvornår Storbritannien udtræder af EU.

Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU.

Læs udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes, vil britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet har benyttet retten til fri bevægelighed, og deres familiemedlemmer, have mulighed for fortsat ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag.

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) træder i kraft efter overgangsperiodens ophør den 1. januar 2021. Indtil da gælder EU-reglerne. Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra udtrædelsen og frem til den 31. december 2020 bevarer alle rettigheder, der følger af opholdsdirektivet, som er gennemført i dansk ret ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, inden overgangsperioden ophører, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen, fx i forhold til retten til ophold. Det gælder også i forhold til herboende britiske statsborgere. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil endvidere fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU medlemsstat fra udtrædelsestidspunktet til overgangsperiodens ophør.

Fra den 1. januar 2021 regulerer udtrædelsesaftalen retten til fortsat ophold og arbejde for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der har opnået ret efter opholdsdirektivet inden denne dato. Disse rettigheder bevares så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Det fremgår bl.a. af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere med lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk i medfør af udtrædelsesaftalen vil kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Ifølge udtrædelsesaftalen vil britiske statsborgere med lovligt ophold i mindre end 5 år i Danmark kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, når de har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år.

Udtrædelsesaftalen giver medlemsstaterne og Storbritannien mulighed for at indføre en ordning, hvorefter borgerne kan indgive ansøgning om opholdsstatus, inden aftalen træder i kraft den 1. januar 2021.

Den danske regering arbejder på en ansøgningsprocedure og vil orientere herom snarest muligt, hvis udtrædelsesaftalen godkendes. Nødvendige oplysninger vil blive gjort tilgængelige på de allerede etablerede Brexit-hjemmesider hos Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet.

Efter overgangsperiodens udløb vil vilkårene for britiske statsborgere, der ønsker at flytte til Danmark efter den 1. januar 2021, afhænge af, hvad EU og Storbritannien aftaler om det fremtidige forhold. Dette kan først aftales, når Storbritannien er udtrådt af EU. Som udgangspunkt vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat efter den 1. januar 2021, skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere. Det vil for Danmarks vedkommende sig efter udlændingelovens regler.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar om udtrædelsesaftalen (pdf) (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens beskrivelse af udtrædelsesaftalen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 24.07.2019