Forside » Brexit » EU og Storbritannien har godkendt udtrædelsesaftalen

EU og Storbritannien har godkendt udtrædelsesaftalen

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU.

Brexit-to-brikker-690x400.png

Det britiske parlament og Europa-Parlamentet godkendte udtrædelsesaftalen endeligt i januar 2020, og Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU på en række områder, herunder bl.a. borgernes opholdsrettigheder.

Læs udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside (pdf)

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

I overgangsperioden vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU-medlemsstat frem til overgangsperiodens ophør. Dette betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra udtrædelsen og frem til overgangsperiodens ophør bevarer alle rettigheder, der følger af EU-opholdsdirektivet, som er gennemført i dansk ret ved EU-opholdsbekendtgørelsen

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) finder efter overgangsperiodens ophør anvendelse på alle britiske statsborgere, der inden dette tidspunkt er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat og som har opnået ret til ophold mv. efter EU-opholdsdirektivet (reglerne om fri bevægelighed for EU-borgere). Disse rettigheder, der overordnet svarer til de eksisterende rettigheder, bevares så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Det følger bl.a. af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere, når de har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk i medfør af udtrædelsesaftalen, vil kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark (på samme måde som i dag). Opholdsperioder, der er indledt før og under overgangsperioden, indgår i beregningen af retten til tidsubegrænset ophold. Britiske statsborgeres adgang til at opnå en tidsubegrænset opholdsret i Danmark, ændres således ikke for personer omfattet af udtrædelsesaftalen. 

Efter overgangsperiodens udløb vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat, som udgangspunkt skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere. Det vil for Danmarks vedkommende sig efter udlændingelovens regler.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue) 

Se Europa-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar om udtrædelsesaftalen (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens beskrivelse af udtrædelsesaftalen (pdf)

Se Europa-Kommissionens vejledning til udtrædelsesaftalen (pdf)

Sidst opdateret 04.11.2020