BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Storbritanniens beslutning om at forlade EU samt udsigten til et muligt no deal-scenarie giver anledning til bekymring for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Brexit-puslespil-690x400.png

Go to English version

Danmark har sammen med de øvrige EU-medlemsstater arbejdet for at få en udtrædelsesaftale på plads med Storbritannien. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der inden Brexit er lovligt bosat i EU i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed, fortsat kan opholde sig i EU efter udtrædelsestidspunktet på vilkår, der overordnet svarer til dem, som de har i dag.

For at udtrædelsesaftalen kan træde i kraft og få virkning, når Storbritannien udtræder af EU, skal udtrædelsesaftalen godkendes af både det britiske parlament og Europa-Parlamentet.

Læs mere om udtrædelsesaftalen (deal-scenariet)

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, træder bestemmelserne i udtrædelsesaftalen vedrørende britiske statsborgere i Danmark og resten af EU ikke i kraft (det såkaldte no deal-scenarie).

Det er stadig den danske regerings håb, at udtrædelsesaftalen bliver godkendt. Det vil uden sammenligning være den bedste løsning for alle parter og ikke mindst for de borgere, der har udøvet retten til fri bevægelighed til og fra Storbritannien, og deres familiemedlemmer.

Det Europæiske Råd er senest den 29. oktober 2019 nået til enighed om en forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU. Fristen er nu fastsat til den 31. januar 2020 med mulighed for en tidligere udtrædelse, hvis parterne har godkendt udtrædelsesaftalen forinden dette tidspunkt.

Når Storbritannien udtræder af EU, vil britiske statsborgere ikke længere være unionsborgere.

Den danske regering har løbende forberedt sig på alle tænkelige udfald af forhandlingerne om den britiske udtræden af EU, herunder også no deal-scenariet. Der er iværksat tiltag, der er nødvendige, for at myndighederne kan blive klar til at håndtere et evt. no deal-scenarie allerede dagen efter Storbritanniens udtræden af EU.

Læs mere om den danske regerings plan for at sikre borgernes rettigheder, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes (no deal-scenariet)

Hvad kan du gøre allerede nu

Uanset om der opnås enighed om udtrædelsesaftalen, vil de opholdsdokumenter, der allerede er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, fortsat være gyldige i en overgangsperiode. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis du har haft et dokument (ej registreringsbevis eller opholdskort), der beviser din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, men du har mistet dit dokument, opfordres du til at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration med henblik på at få udstedt dokument, der bekræfter din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration  

Hvis du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (registreringsbevis i brevformat, der udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (opholdskort i kreditkort-format, der udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette inden udtrædelsestidspunktet. Dette vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har en opholdsret i Danmark på udtrædelsestidspunktet. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgning om registreringsbevis og opholdskort 

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, men ikke længere er i besiddelse af dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge herom inden udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om bevis for tidsubegrænset opholdsret indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgning om tidsubegrænset opholdsret

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Ansøgninger om EU-registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet. 

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Hvis du har spørgsmål til dine opholdsrettigheder som borger i forbindelse med Brexit, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk mandag og onsdag, kl. 9.00-12.00 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på [email protected]

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 30.10.2019