BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Brexit-puslespil-690x400.png

Go to English version

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Den aftale, der er forhandlet på plads mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater (udtrædelsesaftalen), trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed har taget lovligt ophold i en medlemsstat inden overgangperiodens udløb den 31. december 2020, bevarer retten til ophold efter dette tidspunkt på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag.

Læs mere om udtrædelsesaftalen (deal-scenariet)

Hvis du som britisk statsborger opholder dig i Danmark på grundlag af EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver du ikke at foretage dig noget nu. Opholdsdokumenter, der er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, vil fortsat være gyldige i overgangsperioden. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Du har efter EU-opholdsbekendtgørelsen pligt til at lade dig registrere i forbindelse med dit ophold i Danmark, når opholdet varer mere end tre måneder (udstedelse af EU-registreringsbeviser og EU-opholdskort).

Læs EU-opholdsbekendtgørelsen.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Læs mere om ansøgning om registreringsbevis og opholdskort 

Det følger af udtrædelsesaftalen, at medlemsstaterne kan fastsætte en procedure for udstedelse af nye typer af opholdsdokumenter, der dokumenter en opholdsret i medfør af udtrædelsesaftalen. Når denne procedure er fastlagt, vil der blive orienteret herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk mandag og onsdag, kl. 9.00-12.00 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på [email protected]

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 20.03.2020