Statsløse født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Danmark har tiltrådt FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention) og FN’s konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed. I overensstemmelse med disse konventioner kan personer, der er født statsløse i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Der stilles dog visse betingelser for personer omfattet af de nævnte konventioner.

Læs mere om statsløse ansøgere under 18 år

Læs mere om statsløse ansøgere mellem 18 og 21 år

Læs mere om statsløse ansøgere over 21 år, herunder personer, som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt om deres rettigheder

Sidst opdateret 20.05.2019