Indgivelse af ansøgningen

Man skal som hovedregel ansøge digitalt om dansk statsborgerskab. Visse persongrupper skal dog benytte et papirbaseret ansøgningsskema.

Når man ansøger om dansk statsborgerskab, er det som udgangspunkt obligatorisk at ansøge digitalt, hvis man er over 18 år og ikke er fritaget for digital selvbetjening.

Gå til digital ansøgning om dansk statsborgerskab (kræver NemID)

Se vejledning til det digitale ansøgningsskema

Hvis man ikke indgiver den digitale ansøgning med det samme, gemmer ansøgningsløsningen de indtastede oplysninger i op til 30 dage. Man kan altså gå i gang med at udfylde ansøgningen, selv om man ikke har alle de nødvendige dokumenter ved hånden.

Ansøgere, som ikke skal ansøge digitalt

Visse persongrupper skal ikke ansøge digitalt, men skal i stedet benytte et papirbaseret ansøgningsskema.

Børn, som søger som hovedperson

Følgende børn har mulighed for at blive danske statsborgere ved lov som hovedperson (som hovedansøger):

 • Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder
 • Visse adoptivbørn
 • Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014
 • Børn, som ikke er blevet danske statsborgere på grund af samlivsophævelse
 • Børn født statsløse i Danmark

Læs mere om reglerne for børn, som søger som hovedperson

Statsløse født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, og der er særligt lempelige regler for børn under 18.

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark

Andre grupper

Følgende grupper skal bruge det papirbaserede ansøgningsskema til voksne:

 • personer, som bor i udlandet og ikke har et NemID (ansøgningen skal indgives på den danske repræsentation i ansøgerens bopælsland)
 • personer, som er repræsenteret af en partsrepræsentant (fx en advokat)
 • Ansøger bosat på Færøerne eller i Grønland kan, hvis de ikke har NemID, indgive på et papirbaseret ansøgningsskema hos politiet på Færøerne eller i Grønland.

Hent skema til ansøgning om dansk statsborgerskab (pdf)

Hent skema til ansøgning om dansk statsborgerskab for personer bosat på Færøerne eller i Grønland (pdf)

Nødvendige information og dokumenter

Alle nødvendige felter i ansøgningen skal være udfyldt, og ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • kopi af pas (kun siden med pasbillede og oplysninger om ansøgeren)
 • kopi af tidsubegrænset opholdstilladelse
 • kopi af prøve- eller eksamensbevis som dokumentation for danskkundskaber
 • kopi af bevis for bestået indfødsretsprøve
 • eventuel lægelig dokumentation, hvis ansøgeren af helbredsmæssige grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber, bestået indfødsretsprøve og/eller selvforsørgelse. Der findes ikke på nuværende tidspunkt en standardlægeerklæring
 • dokumentation for forældremyndighed, hvis et barn under 18 er omfattet af ansøgningen som biperson. Hvis ansøgeren er gift med barnets/børnenes anden forælder, behøver man ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet

Afvisning af en ansøgning

Hvis man indgiver en papirbaseret ansøgning og ikke er omfattet af en af de ovennævnte grupper, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet afvise ansøgningen. Det betyder, at ministeriet ikke vil behandle ansøgningen, og at man skal søge igen digitalt. Hvis ansøgningen afvises, får man besked og vejledning fra ministeriet.

Gebyr

Når man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man betale et gebyr på 3.800 kr. Gebyret betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med, at man indgiver ansøgningen.

Hvis ansøgningen indgives via den digitale ansøgningsløsning, skal man betale med Dankort. Det er vigtigt, at betalingen kan kobles til den rigtige ansøgning. Ansøgerens cpr.nr. skal derfor altid fremgå, uanset kortholderens navn.

Hvis man indgiver en papirbaseret ansøgning, skal gebyret indbetales til Udlændinge- og Integrationsministeriet på følgende konto i Danske Bank: reg.nr. 0216, kontonummer 4069073948. I feltet ”Meddelelse til beløbsmodtageren” skal ansøgerens cpr.nr. angives. Der skal vedlægges kvittering for betaling af gebyret, når ansøgeren indsender sin papirbaserede ansøgning.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Der skal ikke betales gebyr igen, hvis man fx indgiver en ny ansøgning efter at have fået afslag på en tidligere ansøgning.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis ansøgningen behandles, og man får et afslag. Gebyret vil som udgangspunkt heller ikke blive tilbagebetalt, hvis man trækker sin ansøgning tilbage. Gebyret bliver dog tilbagebetalt, hvis ministeriet afviser at behandle ansøgningen.

Hvis ansøgningen indgives på en dansk repræsentation i ansøgerens bopælsland, betales gebyret til den pågældende repræsentation. Hvis ansøgeren har bopæl på Færøerne eller i Grønland, betales gebyret til politiet.

Ansøgere bosat i Grønland skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning til politiet i Grønland betale et gebyr på 1000 kr.

Ansøgere bosat på Færøerne skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning til politiet på Færøerne betaler et gebyr på 1200 kr.

Forskellen i gebyrstørrelserne sammenlignet med ansøgere, der er bosat i Danmark, er begrundet i, at der gælder anden lovgivning om gebyrer for ansøgning om statsborgerskab for ansøgere bosat på Færøerne og i Grønland.

Bemærk, at reglerne vedrørende gebyr er anderledes for børn, som søger som hovedperson, og statsløse personer, som er født i Danmark.

Læs mere om gebyrreglerne for børn, som søger som hovedperson

Læs mere om gebyrreglerne for statsløse født i Danmark

Sidst opdateret 25.06.2020