Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Bemærk: Har du ophold i Danmark efter EU-opholdsreglerne skal du være opmærksom på, at kravet om dokumentation for ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsreglerne også gælder for dig. Et tidligere udstedt EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsen udgør ikke bevis for, at du har opnået ret til tidsubegrænset ophold i Danmark. Et sådant bevis udstedes efter ansøgning af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Læs mere om reglerne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse på nyidanmark.dk (nyt vindue)

At have bopæl i Danmark vil sige, at man bor fast i Danmark og er registreret på en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Ansøgere, som er undtaget fra betingelserne

Der er visse grupper af ansøgere, som ikke behøver opfylde den ene eller begge betingelser.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark gælder ikke for:

  • nordiske statsborgere
  • tidligere danske statsborgere
  • personer af dansk afstamning
  • dansksindede sydslesvigere
  • ansøgere, som har ophold i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
  • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk indfødsret, såfremt moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet erklæring herom
  • børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre

Betingelsen om bopæl i Danmark gælder ikke for:

  • ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har bopæl i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
  • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk indfødsret, såfremt moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet erklæring herom
  • visse grupper af børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre
Sidst opdateret 04.09.2020