Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Betingelser » Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Læs mere om reglerne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse på nyidanmark.dk (nyt vindue)

At have bopæl i Danmark vil sige, at man bor fast i Danmark og er registreret på en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Ansøgere, som er undtaget fra betingelserne

Der er visse grupper af ansøgere, som ikke behøver opfylde den ene eller begge betingelser.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark gælder ikke for:

 • nordiske statsborgere
 • tidligere danske statsborgere
 • danskfødte ansøgere
 • personer af dansk afstamning
 • dansksindede sydslesvigere
 • ansøgere, som har ophold i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
 • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor
 • børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre

Betingelsen om bopæl i Danmark gælder ikke for:

 • ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har bopæl i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
 • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor
 • visse grupper af børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre
Sidst opdateret 10.07.2018