Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Bemærk: Har du ophold i Danmark efter EU-reglerne – fx et EU-registreringsbevis udstedt efter EU-opholdsbekendtgørelsen – så skal du være opmærksom på, at kravet om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse også gælder for dig.

Læs mere om reglerne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse på nyidanmark.dk (nyt vindue)

At have bopæl i Danmark vil sige, at man bor fast i Danmark og er registreret på en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Ansøgere, som er undtaget fra betingelserne

Der er visse grupper af ansøgere, som ikke behøver opfylde den ene eller begge betingelser.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark gælder ikke for:

  • nordiske statsborgere
  • tidligere danske statsborgere
  • personer af dansk afstamning
  • dansksindede sydslesvigere
  • ansøgere, som har ophold i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
  • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk indfødsret, såfremt moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet erklæring herom
  • børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre

Betingelsen om bopæl i Danmark gælder ikke for:

  • ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har bopæl i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser
  • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk indfødsret, såfremt moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet erklæring herom
  • visse grupper af børn, som ansøger om statsborgerskab uden deres forældre
Sidst opdateret 03.04.2020