Ophold

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.

Der gælder dog særlige betingelser for opholdsperiodens længde for visse grupper af ansøgere:

Flygtninge mv.: Personer, der er anerkendt som flygtninge, personer, der må sidestilles med flygtninge, og statsløse personer kan få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold.

Nordiske statsborgere: Nordiske statsborgere kan få dansk statsborgerskab efter 2 års uafbrudt ophold.

Ægtefæller til danske statsborgere: Personer, som er gift med en dansk statsborger, kan få dansk statsborgerskab efter 6-8 års uafbrudt ophold afhængig af ægteskabets varighed.

  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 3 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 6 års uafbrudt ophold.
  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 2 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 7 års uafbrudt ophold.
  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 1 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold.

Indrejst inden man fyldte 15: Personer, der er indrejst i Danmark, inden de fyldte 15, kan få dansk statsborgerskab, når de er fyldt 18. Det er en betingelse, at eventuel uddannelse under opholdet i Danmark har været af dansk karakter.

Uddannet i Danmark: Personer, der har taget en væsentlig del af deres uddannelse i Danmark, kan få dansk statsborgerskab efter 5 års uafbrudt ophold i Danmark, hvis uddannelsen er af dansk karakter og har varet i mindst 3 år eller forinden er afsluttet med eksamen eller lignende prøve.

Tidligere danske statsborgere mv.: Der gælder særlige betingelser for personer, der tidligere har været danske statsborgere, er danskfødte eller er af dansk afstamning, samt for dansksindede sydslesvigere.

Født mellem 1. januar 1961 og 31. december 1978 af dansk mor: Der gælder særlige betingelser for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk statsborgerskab, hvis moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet en erklæring om dansk statsborgerskab.

Opholdsafbrydelser

Hvis du under dit ophold i Danmark har haft længevarende opholdsafbrydelser eller regelmæssigt eller ofte rejser til udlandet, kan det have betydning for, om du opfylder opholdskravet. Læs mere her.

Mulighed for dispensation

I visse tilfælde kan en ansøgning blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, så Indfødsretsudvalget kan afgøre, om der skal gives dispensation fra kravet om ophold. En sag bliver forelagt for Indfødsretsudvalget, hvis den falder ind under nedenstående eksempler.

Dansk gift: Hvis ansøgeren er dansk gift, men ægtefællerne har forskellig bopæl, og det derfor er tvivlsomt, om de lever sammen.

Tidligere dansk statsborger: Hvis ansøgeren er tidligere dansk statsborger (dog ikke personer, der er født danske i Danmark).

Ægtefællens arbejde i udlandet: Hvis ansøgerens danske ægtefælle arbejder i udlandet, men der er tvivl om, hvorvidt arbejdet kan defineres som arbejde for danske interesser.

Afbrydelser i opholdet: Hvis ansøgeren har haft afbrydelser i opholdet i Danmark ud over det tilladte, og hvor særlige forhold taler for det, fx på grund af længerevarende udstationering for en dansk arbejdsgiver.

Væsentlig del af uddannelsen i Danmark: Hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren har fået en væsentlig del af sin uddannelse i Danmark, eller om hvorvidt uddannelsen er af dansk karakter.

Hvis du under dit ophold i Danmark har haft længevarende opholdsafbrydelser eller regelmæssigt eller ofte rejser til udlandet, kan det have betydning for, om du opfylder opholdskravet. Læs mere her.

Sidst opdateret 03.04.2020