Gæld til det offentlige

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Man må således ikke skylde følgende til det offentlige:

  • tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik
  • tilbagebetalingspligtige ydelser efter den nu ophævede lov om social bistand
  • børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
  • daginstitutionsbetaling
  • tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, jf. § 47 i lov om individuel boligstøtte
  • tilbagebetaling af boligindskudslån, medmindre der er indgået en afdragsordning for tilbagebetaling, som overholdes af ansøgeren
  • skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last

Vær opmærksom på, at gæld, hvor der enten er givet henstand eller indgået afdragsordning (undtagen boligindskudslån og/eller beboerindskudslån), kan være til hinder for opnåelse af indfødsret efter retningslinjernes § 22.

Sidst opdateret 12.11.2019