Hvis man opfylder bopælsbetingelserne

Hvis man som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingelser om bopæl, kan man få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Man kan få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis man:

  • fik dansk statsborgerskab ved fødslen,
  • har boet i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) indtil man fyldte 18 år, og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis man har haft bopæl i et andet nordisk land indtil man fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget.

Kravet om ophold i riget betyder, at der skal være tale om uafbrudt ophold de sidste to år. Kortere afbrydelser (fx ferier) udelukker dog ikke, at man kan få dansk indfødsret igen ved erklæring.

Man kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis man:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og
  • har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland).

Det er en forudsætning for et barns samtidig erhvervelse af dansk indfødsret, at forælderen har del i forældremyndigheden over barnet, at barnet er ugift, under 18 år og bosat her i riget. Det er et endvidere et krav, at barnet opfylder det samme vandelskrav, som der stilles til forælderen.

Erklæringen kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at man har fået bopæl i riget. Man anses for at have bopæl i riget, når det er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Hent skema til erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark (pdf)

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216,

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen. 

Gebyret skal også betales, hvis man indgiver erklæringen til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 6-8 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Sidst opdateret 02.07.2020