Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Nordiske statsborgere » Hvis man er over 18 år og ikke har fået nordisk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man er over 18 år og ikke har fået nordisk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man som nordisk statsborger er fyldt 18 år, ikke har fået sit nordiske statsborgerskab ved naturalisation og opfylder visse betingelser, kan man få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis man er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, og man er blevet det på anden måde end ved naturalisation. Man skal derudover:

  • være fyldt 18 år
  • have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
  • ikke i løbet af denne periode være idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf

Man har fået statsborgerskab på anden måde end ved naturalisation, hvis man har fået statsborgerskabet via en forælder ved fødslen, ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab eller ved adoption.

Ved beregning af bopælsperioden lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret. Der tages dog udgangspunkt i den faktiske indrejsedato. Almindelige ferierejser og lignende er ikke til hinder for at få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Hent skema til erklæring om erhvervelse af dansk statsborgerskab for nordiske statsborgere over 18 år (pdf)

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216,

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn.

Gebyret skal også betales, hvis man indgiver erklæringen til Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne.

Læs om Rigsombudsmanden i Grønland på Statsministeriets hjemmeside

Læs om Rigsombudsmanden på Færøerne på Statsministeriets hjemmeside

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 6-8 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Sidst opdateret 04.09.2019