Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om dansk statsborgerskab (indfødsret).

Grundloven

Efter Grundlovens § 44 kan en udlænding udelukkende få dansk statsborgerskab (indfødsret) ved lov.

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Gældende regler

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret (Indfødsretsloven) (LBK nr. 1191 af 5. august 2020)

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret) (LOV nr. 1496 af 23. december 2014)

Cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9779 af 14. september 2018)

Tidligere gældende cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9535 af 2. juli 2018)

Tidligere gældende cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 10873 af 13. oktober 2015)

Tidligere gældende cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9253 af 6. juni 2013)

Se nyhed fra 29. juni 2018 om den nye aftale om statsborgerskab (indfødsret)

Hent oversigt over hovedelementerne i aftalen (pdf)

Hent den fulde version af indfødsretsaftalen af 29. juni 2018 (pdf)

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret (BEK nr. 873 af 4. juli 2014)

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet (VEJ nr. 11344 af 30. december 2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier (BEK nr. 1139 af 19. november 2019)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier (BEK nr. 1767 af 27. december 2018)

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret (BEK nr. 17 af 12. juni 2003)

Bekendtgørelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed (BEK nr. 10 af 6. februar 1978)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Sidst opdateret 30.10.2020