Statsborgerskab

Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Udenlandske statsborgere

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Tidligere danske statsborgere

Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen.

Nordiske statsborgere

Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland.

Danske statsborgere

Nogle personer får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes ægteskab eller ved adoption. Der er visse betingelser for at bevare sit danske statsborgerskab, og en række situationer, hvor man kan miste det.

Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om dansk statsborgerskab (indfødsret).

Undersøgelse om fortiede kriminelle handlinger 2014-2018

Behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelse om fortiede kriminelle handlinger i forbindelse med erhvervelse af dansk indfødsret.

In English

The Ministry of Immigration and Integration provides translations into English of some of its guidance on nationality.

Dansksindede sydslesvigere

Der gælder særlige lempede regler for dansksindede sydslesvigere, som ansøger om dansk statsborgerskab ved naturalisation.
Sidst opdateret 15.06.2020