Reintegrationsbistand

Hvis man er omfattet af repatrieringsloven, kan man, hvis man opfylder en række betingelser, modtage reintegrationsbistand, der er en slags pensionslignende, månedlig ydelse.

Man kan få reintegrationsbistand som en løbende månedlig ydelse i 5 år. Man kan desuden anmode om i stedet at modtage en livslang månedlig ydelse svarende til 80 pct. af den 5-årige månedlige ydelse.

Betingelser for at modtage reintegrationsbistand

Man skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til at modtage reintegrationsbistand. Man er omfattet af ordningen, hvis man:

  • Ikke har midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand
  • Ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland
  • Har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år
  • Opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i sit hjemland eller tidligere opholdsland

Den økonomiske støtte

Reintegrationsbistandens størrelse fastsættes i forhold til en beregning af leveomkostningerne i de enkelte lande samt på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Landene er inddelt i to grupper. Beløbets størrelse afhænger altså af hvilket land, man repatrierer til.

Oversigt over landegrupper og størrelse på reintegrationsbistand

GruppeReintegrationsbistand i 5 år (DKK)Livslang reintegrationsbistand (DKK)

Gruppe 1 (fx Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Libanon, Somalia og Tyrkiet)

3.500 pr. md. 2.800 pr. md.
Gruppe 2 (fx Israel, Japan og USA) 4.500 pr. md. 3.600 pr. md.

Supplerende reintegrationsbistand

Hvis man er berettiget til at modtage reintegrationsbistand, og hvis man har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli 2002, er man endvidere berettiget til en supplerende månedlig reintegrationsbistand.

Den supplerende reintegrationsbistand udgør enten 1.000 kr. i fem år eller 800 kr. som en livslang månedlig ydelse.

Til borgere

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at modtage reintegrationsbistand, kan du kontakte din kommune eller Dansk Flygtningehjælp. Ansøgning om reintegrationsbistand skal indgives til kommunen.

Sidst opdateret 10.09.2020