Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.

Vejledning om repatrieringsloven henvender sig til de kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Vejledningen er senest opdateret juli 2019 og indeholder beskrivelse af de lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i hhv. 2011, 2014 og 2017-2019. Herudover indeholder den opdaterede vejledning uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

Vejledning om repatrieringsloven: VEJ nr. 9695 af 4. juli 2019

Læs nærmere om de seneste ændringer i repatrieringsloven i orienteringsskrivelse om L 174

Sidst opdateret 23.06.2020