Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Det er en betingelse, at du ikke selv har formue, der kan dække udgifterne til repatriering.

Du kan få økonomisk støtte til følgende (alle beløb er angivet i 2020-niveau):

 • Udgifter til rejsen fra Danmark til dit hjemland eller dit tidligere opholdsland.
 • Udgifter på højst 31.212 kr. pr. person til transport af dine personlige ejendele eller til køb af personligt bohave.
 • Udgifter på højst 16.446 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for dit eller din families erhverv i hjemlandet eller tidligere opholdsland.
 • Hjælp til etablering i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland. Der gives op til 142.059 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og op til 43.326 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Støtten udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis 56.823 kr./17.330 kr. udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens 85.236 kr./25.996 kr. som udgangspunkt udbetales et år efter udrejsen fra Danmark.
 • Udgifter på højst 16.446 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme dine beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 21.240 kr. til transport af udstyret.
 • Udgifter til skolegang i hjemlandet på 530 kr. om måneden pr. barn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år, i op til 4 år, dog højst til det fyldte 16. år.
 • Udgifter til din sygeforsikring i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring. Der gives op til 7.959 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år.
 • Udgifter for behandling i tilfælde, hvor det ikke er muligt, eller det er meget vanskeligt, at regne sygeforsikring i hjemlandet. Der gives 7.959 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år.
 • Udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
 • Udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler (fx stomiposer, kørestol eller rollator), dog højst i alt 6.805 kr., samt hjælp til nødvendige vaccinationer i Danmark.
 • Udgifter for anskaffelse af nationalitetspas, identitetspapirer mv. på op til 10.404 kr. pr. person.

Betydningen af formue

Man kan ikke få hjælp til repatriering, hvis man er i besiddelse af formue. Kommunen ser bort fra formuebeløb på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtefæller.

Sidst opdateret 18.02.2020